Cisco Ephone-DNs ve Ephone nedir?

Ephone-DNs

-> Ephone-DN yada Ethernet Telefon Directory number bir telefon hattını temsil eder. Normal bir pbx sisteminde extension dediğimiz şeye denk gelir, yani bir extensiondır.

-> EPhone-DN’ye bir numara atanacaktır. Kullanıcılar daha bu numarayı kullanarak gelen aramaya cevaplayacak yada diğer numarayı arayabilecek.

-> EPhone-DN, Tek Hat veya Çift Hat olabilir.

-> Tek Hatlı EPhone-DN kullanarak, kullanıcı tek bir eşzamanlı arama yapabilir veya alabilir.Bu hatta bir arama devam ediyorsa ve yeni bir arama gelirse, hat meşgul olur.

-> Çift Hat kullanarak, kullanıcı aynı anda iki çağrı yapabilir veya alabilir. O hat üzernde o an çağrı devam ediyorsa , hat meşgul çalmaz. Telefon çalar ve kullanıcı cevap verebilir çaprıyı transfer edebilir vs.

Sayı syntax (ephone-dn’ye bir dizin numarası atamak için kullanılır) ikincil bir sayı değerini de destekler. Örneğin, aşağıdakileri girebilirsiniz:

CME_Voice(config)#ephone-dn 2 dual-line
CME_Voice(config-ephone-dn)#number 1001 secondary 4805551001

Bu, ephone-dn’nin birden fazla telefon numarasını yanıtlamasını sağlar. Dahili ağdaki bir kişi dört basamaklı bir dahili hat veya tam Genel Anahtarlamalı Telefon Ağı (PSTN) Doğrudan Dahili Arama (DID) numarasını çevirdiğinde dahili bir dahili hattın erişilebilir olmasını istiyorsanız kullanılabilir.

DID, PSTN operatörleri tarafından desteklenen ve dahili uzantıların PSTN arayanları tarafından bir resepsiyonist aracılığıyla yönlendirilmesine gerek kalmadan doğrudan ulaşılmasını sağlayan bir özelliktir.

Ephone

Ephones’u Ethernet Telefon olarak adlandırıyoruz. Cisco IOS’ta IP Phone, EPhone olarak temsil edilir. Yani IP telefona cisco’da verilen isimdir.

Ağdaki her IP Telefonu için, CME Router yapılandırmasında bir Ephone’umuz olacaktır.

Her IP Telefonu, CME Router’daki MAC Adresi kullanılarak benzersiz bir şekilde tanımlanır.

CME Router’da IP Telefonları yapılandırırken MAC Adreslerini Her EPhone’a Bağlamamız gerekir.

IP Telefonun MAC adresi 3 konumda bulunabilir,
i) IP Telefonun arkasındaki etikette
ii) IP Telefonun ambalaj kutusunda
iii) Yapılandırma menüsünde

CME’de bir ephone yapılandırdığınızda, doğrudan CME yönlendiricisi tarafından yönetilen tek bir Cisco IP Phone veya SoftPhone’a uygulanan yapılandırmayı temsil eder. Ephonedns’da olduğu gibi, max-ephone parametresi bir CME yönlendiricisinde oluşturabileceğiniz ve yönetebileceğiniz telefon sayısını doğrudan etkiler.


Ephone Kayıt Durumunu Doğrulama

Telefonları ve Ephone-DN’leri İlişkilendirme

Ephone’u ephone-dns’e bağlamak CME yapılandırmasının muhtemelen en kafa karıştırıcı bölümüdür çünkü çok fazla seçenek var. Ephone-dns’i ephone yapılandırma modundaki “button” komutunu kullanarak atayabilirsiniz. Bu komutun temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

Ephone-DN 2 ‘yi Ephone-1’deki button1’e Atama

Button 1: 2 sözdizimi, ephone-1’in 1. düğmesine ephone-dn 2’ye atar. İki nokta üst üste (:) ayırıcısı bunun bir “normal zil” düğmesi ataması olduğunu belirtir. Yani, 1001’e (ephone-dn 2 sayısı) yapılan çağrılar IP telefonunun sesli olarak çalmasına ve ahizenin ışığının yanıp sönmesine neden olur. Restart sözdizimi, telefonun yeniden başlatılmasına ve yapılandırma dosyasını TFTP sunucusundan yeniden indirmesini sağlar.

Telefon Button atamak

Show ephone komutu, Aşağıda gösterildiği gibi button atamalarını doğrulamak için de kullanılır;

İlk button CH1 ve CH2’yi IDLE olarak gösterirken, ikinci düğme CH1’i IDLE olarak gösterir. Bunun nedeni, ephone-dn 2’nin iki aktif kanalı etkinleştiren çift hat sözdizimi ile yapılandırılmış olmasıdır bu yüzden CH1 ve CH2 diye iki kanal gösterir.

Bu ephone / ephone-dn tartışmasını son bir yapılandırma örneğiyle tamamlayalım. Bu örnekte, bir şirket üç IP telefonu için beş DN oluşturmak istiyor:

■ IP telefon 1 (normal çalışan)
■ Satır 1: Dizin numarası 1010
■ Satır 2: Dizin numarası 1015
■ IP telefon 2 (normal çalışan)
■ Satır 1: Dizin numarası 1011
■ Satır 2: Dizin numarası 1015
■ IP telefonu 3 (resepsiyonist)
■ Satır 1: Dizin numarası 1012
■ Satır 2: Dizin numarası 1013
■ Satır 3: Dizin numarası 1015
Şirket, çalışanların gelen numaraları cevaplayabilmesi için 1015 numaralı dizinleri paylaşmalarını istemektedir. Örnek 5-13’teki yapılandırma bu senaryoyu gerçekleştirir.

Leave A Comment