Cisco Vlan ayarları

Bir Cisco anahtarını Sesli VLAN’ları destekleyecek şekilde yapılandırmak oldukça basit bir işlemdir. İlk olarak, VLAN’ları aşağıda gösterildiği gibi switche ekliyoruz.

VLAN 10 (VOICE) ve 50 (DATA) artık switchde geçerli VLAN olarak görünüyor. Artık VLAN’lar hazır, şimdi aşağıda gösterildiği gibi, VLAN’lara Cisco IP Telefonlarına (PC’leri IP Telefona bağlı) bağlanan bağlantı noktalarını atayabilirsiniz.

Ayrıca, bir trunk port olarak yapılandırıldığı için yukarıdaki örnekte Fa0/1 bağlantı noktasının görünmediğini unutmayın (2–24 bağlantı noktaları Cisco IOS tarafından trunk olarak kabul edilmez)

Geleneksel olarak, bir Cisco switchdeki etiketli paketleri alan bir switchport, bir trunk port olarak da adlandırılır. Ancak, bir Cisco IP Phone’a bağlanmak için bir switchport yapılandırdığınızda, IP telefondan etiketli trafiği desteklerken bir trunk portu olarak (PC’den etiketsiz veriler için) yapılandırırsınız. Bu nedenle, bu trunk portlarını etiketli ses VLAN trafiğini destekleyen “access ports” olarak düşünün.

Leave A Comment