Routing nedir?

Routing yani yönlendirme, yönlendiricinin ağ geçidi arayüzüne gelen her paket için yönlendirme kararları verirken gerçekleştirdiği işlemdir. Bir paketi bir hedef ağa iletmek için yönlendirici o ağa bir rota gerektirir. Yönlendiricide bir hedef ağa giden rota yoksa, paket varsayılan bir ağ geçidine iletilir. Hiçbir varsayılan ağ geçidi yapılandırılmamışsa, paket iletilemez. Hedef ağ, ağ geçidinden birkaç yönlendirici veya atlama olabilir. Yönlendiricinin yönlendirme tablosundaki ağ için bir girişi varsa, son yönlendiriciye giden tam yolu değil, yalnızca paketin yönlendirileceği sonraki atlama yönlendiricisini belirtir. Yönlendirme işlemi, hedef ağ adresini bir sonraki sekmeye eşlemek için bir yönlendirme tablosu kullanır ve ardından paketi bu sonraki sekme adresine iletir. Şekil 5-16, yerel yönlendiricinin yönlendirme tablosunun bir bölümünü göstermektedir.

Leave A Comment