Voip nedir?

VoIP’nin ne olduğunu bilmediğinizi düşünebilirsiniz, ancak bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda interneti kullanarak bir arama yaptıysanız, onu çoktan kullandınız. VoIP, “İnternet Üzerinden Ses Protokolü” anlamına gelir. Bu, sabit hatlar veya mobil kuleler yerine İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapmanıza olanak sağlar.


VoIP Geleneksel telefon sisteminden farkı
Normal bir telefon görüşmesi için analog sinyal, iki ayrı noktayı bağlamak ve iletişim kurmak için bakır tel kablolardan oluşan bir ağdan geçer.Buna karşılık, VoIP dijital sinyalleri küçük veri paketlerine ayırır ve daha sonra sonra bu verileri internet üzerinden iletir.

Geleneksel olarak, sesli aramalar telefon şebekesi üzerinden PSTN’deki (Genel Anahtarlamalı Telefon Ağı) bakır hatlar üzerinden seyahat eder. PSTN telefon şebekesi, bu görevi gerçekleştirmek için devre anahtarlama teknolojisini kullanır. Normal bir sabit hat üzerinden bir çağrı gönderildiğinde, devreler arayandan diğerine açılır. Arama süresince tüm devre açık tutulmalıdır. Devreleri açık tutmak uzun mesafeli aramaların bu kadar pahalı olmasının nedenidir . Bir çağrı ne kadar mesafe katlanırsa, başka hiçbir çağrı aynı rotadan geçemezse o kadar fazla devre açılmalı ve açık tutulmalıdır .

VoIP telefon hizmeti ise sesli aramaları İnternet veya dahili kurumsal LAN’lar gibi veri ağları üzerinden yönlendirir . Bunu yapmak için, VoIP paket anahtarlama teknolojisini kullanır . VoIP ile insan sesi veri paketlerine dönüştürülür ve daha sonra bu paketler hedeflerine gönderilir. Bu paketler genellikle oraya ulaşmak için farklı yollar kullanır. Alındıktan sonra doğru sırada monte edilir ve sese dönüştürülür.


Bu yeni teknoloji ile bir işletme, geleneksel telefon hatlarının maliyetinin çok altında bir arama yapabilir.  Geleneksel telefon sistemi bir altyapı gerektiren bir sistemdir. VoIP’de ise sadece güzel bir internet bağlantısı gerektirir. Telefonunuzda tabletinizden veya bilgisayarlarınızda dünyanın her yerine internet üzerinden arayabilirsiniz.


VOIP BİR DEVRİMDİR!
Basitçe söylemek gerekirse, VoIP telekomünikasyonda büyük bir ilerlemedir. 1876’da ilk telefon Alexander Graham Bell tarafından icat edildiğinden, arama yaptığımız ve aldığımız baskın dağıtım yönteminin son on yıla kadar çok değişmediğini düşünün. Bir cihazı doğrudan diğerine bağlayan fiziksel bir tel olmadan çağrı alabilme, insan iletişiminde önemli bir oyun değiştiricidir. VoIP 1990 ortasında ticari bir çıkış yaptı ancak 2000 ortasına kadar anaakım bir teknoloji olarak ele alınmadı. VoIP’ye geçişin ana itici gücü, veri ağlarının büyümesinden ve eski telefon ağının ötesindeki ek özelliklerinden yararlanma arzusudur. 

Leave A Comment