Automatic Number Identification nedir? ANI nedir? CLI nedir? A number nedir?

Arama yapan kişinin telefon numarasıdır. Ses işleme cihazına iletilen arayan kimliği bilgilerini açıklar. Aranan numara bilgisini tanımlayan Aranan Numara Tanımlama Servisi (DNIS) ile yakından ilgilidir.

Leave A Comment