Cisco Troubleshooting

Sorun giderme sırasında, tutarlı ve sistematik bir yöntem kullanmak zaman kazandırır ve durumu daha da kötüleştirebilecek hataları önlemeye yardımcı olur. Bu bölümde açıklanan adımların sırası, etkili sorun giderme için tek bir model olarak Cisco en iyi uygulamaları tarafından desteklenir.

1- Define the problem: (Sorunu tanımlayın): Sorunu analiz edin ve açık bir sorun bildirimi oluşturun. Semptomları ve olası nedenleri tanımlayın. Mevcut koşulları temel “normal” koşulla karşılaştırın.

2- Gather facts: (Verileri toplayın): Komut çıktılarını ve kullanıcı ifadelerini toplayın ve dikkate alın. Olası sorunların sayısını azaltmak için olası nedenleri ortadan kaldırın. Sorunuz: Bu sorun ne zaman ortaya çıktı? Sorun başlamadan önce neler değişti? Aralıklı mı yoksa sabit mi? Kesinti için bir model var mı? Herhangi bir hata mesajı var mı? Sorunun başka biri var mı?

3- Consider possibilities(Olasılıkları düşünün): 2. Adımda toplanan gerçeklere dayanarak, olası nedenlerin kısa bir listesini belirleyin. Bu hızlı, neredeyse sezgisel bir süreç olabilir veya önemli araştırma ve tartışmalar gerektirebilir.

4- Create action plan (Eylem planı oluşturma): Adım 3’teki listede en olası nedenden başlayarak sorunu düzeltmek için bir eylem planı tanımlayın. Plan bir seferde sadece bir değişkeni değiştirmelidir, böylece bu değişikliğin etkisi kolayca değerlendirilebilir.

5-Implement an action plan (Bir eylem planı uygulayın): Komutları yürütün veya Adım 4’te kararlaştırılan değişiklikleri yapın. Doğaçlama yapmayın; planı takip et. Yeni bilgiler veya fikirler gelirse, 3. Adımdan tekrar başlamak isteyebilirsiniz. Her adımda, yapılan işlemin sorunu daha da kötüleştirmediğinden emin olun; eğer varsa, değişikliği geri alın. Değişikliklerin üretim sistemleri üzerindeki etkisini en aza indirin, özellikle sorun olup olmadığını görmek için erişim listelerini geçici olarak kaldırma gibi güvenlik açıklarının süresini sınırlayın.
6- Observe the results (Sonuçları gözlemleyin): Sorun çözüldü mü?
Çözülmemiş: Sorun çözülmezse, 5. Adım’da uygulanan değişikliği geri alın ve 4. Adım’a dönün.
Çözüldü: Sorun çözülmüşse, çözümü, kök nedenini ve sistemde yapılan değişiklikleri belgeleyin.

Leave A Comment