Data-link layer: Üst Katman Hizmetlerini Medyaya Bağlama

Veri bağlantı katmanı, üstündeki katmanların yazılım işlemleri ile altındaki fiziksel katmanın donanımı arasında bir bağlantı katmanı olarak bulunur. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, yazılımda ve donanımda uygulanan tek katman olarak ayrılır. Bu haliyle, veri bağlantı katmanı, ağ katmanı paketlerini, bakır, fiber ya da atmosfer gibi bir ortam biçiminde iletim için hazırlar.

Çoğu durumda, veri bağlantı katmanı, bilgisayarın sistem veriyoluna takılan ve bilgisayarda çalışan yazılım işlemleri ile fiziksel medya arasındaki bağlantıyı yapan Ethernet ağ arabirim kartı (NIC) gibi fiziksel bir varlık olarak yapılandırılır. . NIC yalnızca fiziksel bir varlık olarak işlemez. NIC ile ilişkili yazılım, NIC’nin iletim için veri hazırlama ve veriyi ilgili ortama gönderilecek sinyaller olarak kodlama gibi aracı işlevlerini gerçekleştirmesini sağlar.

Çok çeşitli ağ işlevlerini desteklemek için veri bağlantı katmanı genellikle iki alt katmana ayrılır:
■ Üst alt katman, ağ katmanı protokollerine hizmet sağlayan yazılım işlemlerini tanımlar.
■ Alt alt katman, donanım tarafından gerçekleştirilen medya erişim süreçlerini tanımlar.

Veri bağlantı katmanının alt katmanlara ayrılması, üst katman tarafından tanımlanan bir çerçeve türünün, alt katman tarafından tanımlanan farklı ortam türlerine erişmesine izin verir. Ethernet de dahil olmak üzere birçok LAN teknolojisinde durum böyledir.

Veri Bağlantısı Katmanında bulunan iki alt katmanla yönlendirme içindir.

Mantıksal Bağlantı Denetimi (LLC), çerçeve için hangi ağ katmanı protokolünün kullanıldığını tanımlayan bilgileri çerçeveye yerleştirir. Bu bilgi, IPv4, IPv6 ve IPX gibi birden çok Katman 3 protokolünün aynı ağ arabirimini ve ortamını kullanmasına izin verir.

Media Access Control (MAC), ortamın fiziksel sinyal gerekliliklerine ve kullanımda olan veri bağlantı katmanı protokolünün türüne göre veri bağlantı katmanı adresleme ve sınırlama sağlar.

Leave A Comment