Ethernet: Layer1 ve Layer2

Diğer birçok bilgisayar ve ağ teknolojisine kıyasla, Ethernet uzun bir süre dayanmıştır. İlk LAN, Ethernet’in orijinal versiyonuydu. Robert Metcalfe ve Xerox’taki arkadaşları 30 yıldan fazla bir süre önce tasarladılar. İlk Ethernet standardı 1980’de Digital Equipment Corporation, Intel ve Xerox (DIX) konsorsiyumu tarafından yayınlandı. Metcalfe, Ethernet’in herkesin yararlanabileceği ortak bir standart olmasını istedi ve bu nedenle açık bir standart olarak piyasaya sürüldü. Ethernet standardından geliştirilen ilk ürünler 1980’lerin başında satıldı.

1985 yılında, yerel ve büyükşehir ağları için IEEE standartlar komitesi LAN’lar için standartlar yayınladı. Bu standartlar 802 sayısıyla başlar. Ethernet standardı 802.3’tür.

OSI modeli, Ethernet’in ilişkilendirilebileceği bir referans sağlar. Bununla birlikte, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, 802.3 protokolleri aslında veri bağlantı katmanının alt yarısına(Medya Erişim Denetimi (MAC) alt katmanına ve fiziksel katmana uygulanır.

Ethernet şu Katman 1 öğelerini tanımlar:
■ Sinyaller
■ Medyada dolaşan bit akışları
■ Medyaya sinyaller veren fiziksel bileşenler
■ Çeşitli topolojiler

Ethernet Katmanı 1, cihazlar arasında gerçekleşen iletişimde önemli bir rol oynar. Ancak, ana bilgisayarlar arasındaki iletişim için de Katman 2’nin işlevleri gerekir. Veri bağlantı katmanındaki Ethernet şu gereksinimleri karşılar:

■ Üst katman protokollerine bir arayüz sağlar
■ Cihazları tanımlamak için bir adres sağlar
■ Uçları anlamlı gruplara ayırmak için çerçeveler kullanır
■ Kaynaklardan veri iletimini kontrol eder

Ethernet, bu işlevleri daha fazla tanımlamak için veri bağlantısı alt katmanlarını kullanır. Veri bağlantı katmanı için OSI modelinde açıklanan işlevler Mantıksal Bağlantı Denetimi’ne (LLC) ve MAC alt katmanlarına atanır. Bu alt katmanların kullanımı, çeşitli uç cihazlar arasındaki uyumluluğa önemli ölçüde katkıda bulunur.

MAC alt katmanı, bilgiyi iletmek ve verileri medya üzerinden iletime hazırlamak için kullanılan fiziksel bileşenlerle ilgilidir. LLC alt katmanı, iletişim süreci için kullanılan fiziksel ekipmanlardan nispeten bağımsız kalır.

Logical Link Control: Connecting to the Upper Layers

LLC, üst katmanlardaki ağ yazılımı ile alt katmanlar (genellikle donanım) arasındaki iletişimi yönetir. Bu iki standart set olan 802.2 ve 802.3, Ethernet’in işlevlerini açıklar. LLC alt katmanı, genellikle bir IPv4 paketi olan ağ katmanı protokol veri birimini (PDU) alır ve paketi hedef düğüme iletmek için kontrol bilgileri ekler. Katman 2, LLC’nin işlevleri aracılığıyla üst katmanlarla iletişim kurar. LLC yazılımda uygulanmaktadır ve uygulaması fiziksel ekipmanlardan bağımsızdır. Bilgisayarda LLC, ağ arabirim kartı (NIC) için sürücü yazılımı olarak düşünülebilir. NIC sürücüsü, verileri ortam ve MAC alt katmanı arasında iletmek için NIC üzerindeki donanımla doğrudan etkileşime giren bir programdır.

MAC: Getting Data to the Media

Veri bağlantı katmanının alt Ethernet alt katmanı MAC alt katmanıdır. Genellikle bilgisayar NIC’sinde donanım tarafından uygulanır.

MAC alt katmanı, çerçevelerin medyaya yerleştirilmesini ve çerçevelerin medyadan kaldırılmasını kontrol eder. Adından da anlaşılacağı gibi, düğümlerin medyaya nasıl ve ne zaman erişeceğini yönetir. Bu, çarpışmalar nedeniyle çerçeve iletiminin başlatılmasını ve iletim arızasından kurtarılmasını içerir.

Bu iki veri bağlantı katmanı işlemi, Ethernet’in farklı sürümleri yoluyla farklı şekilde gelişmiştir. MAC alt katmanındaki veri kapsülleme neredeyse değişmeden kalmasına rağmen, MAC farklı fiziksel katman uygulamalarına göre değişir.

Leave A Comment