SIP – Çağrı bekletme (call hold with consultation) çağrı örneği

Bu senaryoda, katılımcılardan birinin diğerini beklemeye aldığı, üçüncü bir kişiyi (danışma) aradığı ve ardından orijinal aramaya geri döndüğü Cisco SIP IP telefonları arasındaki başarılı bir aramayı göstermektedir. Bu çağrı akışı senaryosunda, son kullanıcılar Kullanıcı A, Kullanıcı B ve Kullanıcı C’dir. Bunların tümü, bir IP ağı üzerinden bağlı Cisco SIP IP telefonlarını kullanır.

Çağrı akışı senaryosu aşağıdaki gibidir:

  1. A kullanıcısı B kullanıcısını arar.
  2. Kullanıcı B aramayı cevaplar.
  3. Kullanıcı B Kullanıcı A’yı beklemeye alır.
  4. Kullanıcı B Kullanıcı C’yi arar.
  5. B kullanıcısı C kullanıcısıyla olan bağlantısını keser.
  6. Kullanıcı B, Kullanıcı A’yı beklemeye alır.
  7. Orijinal arama devam eder.
Step Action Description
1 INVITE— Cisco SIP IP telefonu A, Cisco SIP IP telefonu B’ye bir SIP INVITE isteği gönderir. INVITE isteği, bir B oturumuna katılmak üzere B Kullanıcısına bir davettir.
INVITE isteğinde:
• Kullanıcı B’nin telefon numarası, SIP URL’si biçiminde İstek-URI alanına eklenir. SIP URL’si, Kullanıcı B’nin adresini tanımlar ve bir e-posta adresine benzer bir form alır (kullanıcının telefon numarası olduğu ve ana bilgisayar bir etki alanı adı veya sayısal bir ağ adresidir). Örneğin, Kullanıcı B’ye DAVET isteğinde yer alan İstek-URI alanı “INVITE sip: [email protected]; user = telefon.” “User = phone” parametresi, Request-URI adresinin kullanıcı adı yerine bir telefon numarası olduğunu ayırt eder.
• Cisco SIP IP telefonu A, Kimden alanında çağrı oturumu başlatıcısı olarak tanımlanır.
• Çağrıya benzersiz bir sayısal tanımlayıcı atanır ve Call-ID alanına eklenir.
• Tek bir arama ayağındaki(call leg) işlem numarası CSeq alanında tanımlanır.
• Kullanıcı A’nın almaya hazır medya kapasitesi belirtilir.
2 180 Ringing— Cisco SIP IP telefon B, Cisco SIP IP telefon A’ya bir SIP 180 Çalma yanıtı gönderir.
3 200 OK—Cisco SIP IP telefonu B, Cisco SIP IP telefonu A’ya SIP 200 OK yanıtı gönderir. 200 OK yanıtı, Cisco SIP IP telefonu A’ya bağlantının yapıldığını bildirir. Cisco SIP IP telefon B, Cisco SIP IP telefon A tarafından gönderilen INVITE mesajında belirtilen medya kapasitesini destekliyorsa, 200 OK yanıtında kendi ve Cisco SIP IP telefonu A’nın medya kapasitesinin kesişimini bildirir. Cisco SIP IP telefon B, Cisco SIP IP telefon A tarafından belirtilen medya özelliğini desteklemiyorsa, 304 Uyarı üstbilgisi alanıyla 400 Hatalı İstek yanıtı gönderir.
4 ACK—Cisco SIP IP telefon A, Cisco SIP IP telefon B’ye bir SIP ACK gönderir. ACK, Cisco SIP IP telefon A’nın Cisco SIP IP telefon B’den 200 OK yanıtı aldığını onaylar. ACK, son oturum açıklamasını içeren bir mesaj gövdesi içerebilir ACK’nin mesaj gövdesi boşsa, Cisco SIP IP telefonu B INVITE isteğinde oturum açıklamasını kullanır.

Cisco SIP IP telefon A ve Cisco SIP IP telefon B arasında iki yönlü bir RTP kanalı kurulur.

5 INVITE— Cisco SIP IP telefonu B, aramayı beklemeye almak için kullanılan yeni SDP oturum parametreleri (IP adresi) ile Cisco SIP IP telefon A’ya bir ara çağrı INVITE gönderir. a=sendonly c = IN IP4 0.0.0.0
6 200 OK— Cisco SIP IP telefon A, Cisco SIP IP telefon B’ye bir SIP 200 OK yanıtı gönderir.
7 ACK— Cisco SIP IP telefon B, Cisco SIP IP telefon A’ya bir SIP ACK gönderir. ACK, Cisco SIP IP telefon B’nin Cisco SIP IP telefon A’dan 200 OK yanıtı aldığını doğrular.

Cisco SIP IP telefon A ile Cisco SIP IP telefon B arasındaki RTP kanalı bozuldu.

8 INVITE—Cisco SIP IP telefonu B, Cisco SIP IP telefonu C’ye bir SIP INVITE isteği gönderir. INVITE talebi, bir C oturumuna katılmak için Kullanıcı C’ye bir davettir.
9 180 Ringing— Cisco SIP IP telefon C, Cisco SIP IP telefon B’ye bir SIP 180 Çalma yanıtı gönderir.
10 200 OK—Cisco SIP IP telefon C, Cisco SIP IP telefon B’ye bir SIP 200 OK yanıtı gönderir. 200 OK yanıtı, Cisco SIP IP telefon B’ye bağlantının yapıldığını bildirir. Cisco SIP IP telefon B, Cisco SIP IP telefon A tarafından gönderilen INVITE mesajında belirtilen medya kapasitesini destekliyorsa, 200 OK yanıtında kendi ve Cisco SIP IP telefonu A’nın medya kapasitesinin kesişimini bildirir. Cisco SIP IP telefon B, Cisco SIP IP telefon A tarafından belirtilen medya özelliğini desteklemiyorsa, 304 Uyarı üstbilgisi alanıyla 400 Hatalı İstek yanıtı gönderir.
11 ACK—Cisco Cisco SIP IP telefon B, Cisco SIP IP telefon C’ye bir SIP ACK gönderir. ACK, Cisco SIP IP telefon B’nin Cisco SIP IP telefon C’den 200 OK yanıtı aldığını onaylar. ACK, son oturum açıklamasını içeren bir mesaj gövdesi içerebilir ACK’nin mesaj gövdesi boşsa, Cisco SIP IP telefonu C INVITE isteğinde oturum açıklamasını kullanır.

Cisco SIP IP telefon B ve Cisco SIP IP telefon C arasında iki yönlü bir RTP kanalı kurulmuştur.

12 BYE— Çağrı devam eder ve ardından Kullanıcı B telefonu kapatır. Cisco SIP IP telefonu B, Cisco SIP IP telefonu C’ye bir SIP BYE isteği gönderir. BYE isteği, B Kullanıcısının aramayı iptal etmek istediğini gösterir.
13 200 OK—Cisco SIP IP telefon C, Cisco SIP IP telefon B’ye bir SIP 200 OK mesajı gönderir. 200 OK yanıtı, Cisco SIP IP telefon B’ye BYE isteğinin alındığını bildirir. C Kullanıcısı ve B Kullanıcısı arasındaki çağrı oturumu artık sonlandırıldı.

Cisco SIP IP telefon B ile Cisco SIP IP telefon C arasındaki RTP kanalı bozuldu.

14 INVITE— Cisco SIP IP telefonu B, çağrıyı yeniden kurmak için kullanılan önceki INVITE ile aynı çağrı kimliğine ve yeni SDP oturum parametrelerine (IP adresi) sahip Cisco SIP IP telefon A’ya bir ara çağrı INVITE gönderir.
a: sendrecv
c = IN IP4 181.23.250.2
15 200 OK— Cisco SIP IP telefon A, Cisco SIP IP telefon B’ye bir SIP 200 OK yanıtı gönderir.
16 ACK—Cisco SIP IP telefon B, Cisco SIP IP telefon A’ya bir SIP ACK gönderir. ACK, Cisco SIP IP telefon B’nin Cisco SIP IP telefon A’dan 200 OK yanıtı aldığını doğrular.

Cisco SIP IP telefon A ve Cisco SIP IP telefon B arasında iki yönlü bir RTP kanalı yeniden kurulur.

Leave A Comment