Posts tagged ağ tasarım unsurları

Network unsurları

Veri veya bilgi ağlarının ağları boyut ve yetenek bakımından farklılık gösterir, ancak tüm ağların ortak dört temel öğesi vardır: Kurallar veya anlaşmalar(protocols): Kurallar veya anlaşmalar (protokoller) mesajların nasıl gönderileceğini, yönlendirildiğini, alındığını ve yorumlandığını yönetir. Örn: HTTP, STMP, SIP Mesajlar: Mesajlar veya bilgi birimleri bir cihazdan diğerine geçer. Medium: Media, bu aygıtları birbirine bağlamak için bir araçtır, Mesajı fiziksel olarak taşıyan media, gönderen ve alıcı arasında birkaç kez değişebilir. Ağ bağlantıları kablolu veya kablosuz olabilir. Device(Cihazlar): Ağdaki cihazlar birbirleriyle mesaj alışverişi yapar.