Network unsurları

Veri veya bilgi ağlarının ağları boyut ve yetenek bakımından farklılık gösterir, ancak tüm ağların ortak dört temel öğesi vardır:

Kurallar veya anlaşmalar(protocols): Kurallar veya anlaşmalar (protokoller) mesajların nasıl gönderileceğini, yönlendirildiğini, alındığını ve yorumlandığını yönetir. Örn: HTTP, STMP, SIP

Mesajlar: Mesajlar veya bilgi birimleri bir cihazdan diğerine geçer.

Medium: Media, bu aygıtları birbirine bağlamak için bir araçtır, Mesajı fiziksel olarak taşıyan media, gönderen ve alıcı arasında birkaç kez değişebilir. Ağ bağlantıları kablolu veya kablosuz olabilir.

Device(Cihazlar): Ağdaki cihazlar birbirleriyle mesaj alışverişi yapar.

Leave A Comment