Posts tagged BRI ISDN

ISDN nedir ? (Integrated Services Digital Network)

Integrated Services Digital Network sözcüklerinin baŞ harflerinden oluŞmuŞtur ve TümleŞik Hizmetler Sayısal Şebekesi olarak Türkçe leŞtirilmiŞtir. ISDN teknolojisini alıŞılmıŞ analog hatlardan ayıran en önemli özellik tamamen sayısal temiz bir ses kanalı sağlamasının yanında, aynı anda veri (data) iletiŞimine de izin verebilmesidir. Ses, görüntü, veri gibi her türlü bilginin sayısal bir ortamda birleŞtirilip aynı hat üzerinden iletilmesinin sağlandığı bir haberleŞme ağıdır. Veri yine bakır telefon hatlarından iletilir. Evlerde kullanılan analog telefonlar ile ISDN arasındaki en temel fark şudur. Analog telefonlarda telefon bilgisi santraller arasında sayısal olarak taşınır, evinize en yakın santralde… Read More