ISDN nedir ? (Integrated Services Digital Network)

Integrated Services Digital Network sözcüklerinin baŞ harflerinden oluŞmuŞtur ve TümleŞik Hizmetler Sayısal Şebekesi olarak Türkçe leŞtirilmiŞtir. ISDN teknolojisini alıŞılmıŞ analog hatlardan ayıran en önemli özellik tamamen sayısal temiz bir ses kanalı sağlamasının yanında, aynı anda veri (data) iletiŞimine de izin verebilmesidir. Ses, görüntü, veri gibi her türlü bilginin sayısal bir ortamda birleŞtirilip aynı hat üzerinden iletilmesinin sağlandığı bir haberleŞme ağıdır. Veri yine bakır telefon hatlarından iletilir.

Evlerde kullanılan analog telefonlar ile ISDN arasındaki en temel fark şudur. Analog telefonlarda telefon bilgisi santraller arasında sayısal olarak taşınır, evinize en yakın santralde analog işarete çevrilir ve ev telefonunuza kadar analog bir işaret olarak iletilir.

ISDN sisteminde ise bilgi son kullanıcıya kadar sayısal olarak taşınır ve kullanıcının telefon makinesi veya santrali tarafından kulağımızın anlayabileceği analog işarete çevrilir. Bilginin sayısal taşınmasında iki avantaj vardır. Birincisi sayısal bilgiler gürültüden daha az etkilenir yani ses kalitesi yüksektir. İkincisi ise bilgi son noktaya kadar sayısal olarak geldiği için üzerinde farklı uygulamalar (görüntü internet vs) koşturulabilir.

ISDN hatlarında iki farklı standart vardır. ISDN BRI (Basic Rate) genellikle ev ve küçük ofis uygulamalarında kullanılırken ISDN PRI(Primary Rate) kurumsal firmalar tarafından tercih edilmektedir.

ISDN Avantajı
ISDN PRI işaretinde tek bir PRI kanal üzerinden 30 kişi telefon görüşmesi yapabilir. Tek bir hat üzerinden 30 kanal taşındığı için bakım daha kolaydır. DID özelliği sayesinde kullanıcılara direk erişilebilir. Her personele bir direk numara verilebileceği için telefon operatörlerine olan ihtiyaç azalacaktır ve bu da firmaların eleman maliyetlerini azaltır. Unified messaging uygulamaları için altyapı sağlar.

ISDN Kullanımı
ISDN konsepti, analog POTS, yani sade eski telefon sistemleri zamanında geliştirilen bir teknolojidir. Teknolojisi gelişiyordu ve İnternet çağının başlamasıyla birlikte, şirketler analog teknoloji yerine veri kullanarak iletişim kurma yeteneğine ihtiyaç duyuyorlardı. Bu yüzden ISDN ortaya çıktı.

ISDN dünya çapında kullanılmaktadır, ADSL’nin piyasaya sürülmesi ile güçlü bir rekabet ile karşı karşıya kaldı. ISDN, diğer ülkelerde kullanılmasına rağmen, ABD’de hiçbir zaman pazar payı kazanmadı.

Japonya’da 1990’ların sonlarında ADSL’nin gelişiyle birlikte kullanımı azalmasına rağmen oldukça popülerdi. Sistem ayrıca BT, France Telecom ve Deutsche Telekom gibi sağlayıcıların hizmet verdiği Avrupa’da tanıtıldı.

Artık DSL veya fiber bağlantıları tercih eden çoğu şirkette ISDN, sistemin henüz tam olarak geçiş yapmadığı bazı ülkelerde kullanılmaktadır. DSL veya diğer dijital sistemlerin arızalanması durumunda da yedek olarak kullanılabilir.

Leave A Comment