Posts tagged history of communication

Telefon sistemleri: PBX,IP PBX,Voip

Daha önce bir işletmeyi aradıysanız ve menü seçenekleri için numara seçtiyseniz veya belirli bir ofis uzantısını çevirdiyseniz, Özel Banka Borsası (PBX) telefon sistemi kullandınız. Telefon hatlarının ilk yıllarında, çağrılar operatörlerin bunları manuel olarak doğru alıcılara yönlendirdiği genel santrallerden geçti. 20. yüzyılın ortalarında, talep büyüdü ve artan sayıda telefon görüşmesi için birden fazla hat kuruldu. İşletmeler her iç departman için ayrı hatlar kullanmaya başladı. Ancak, şehirler arasında yapılan bir çağrı kadar pahalı olan departmanlar arasında yapılan çağrılar da dahil olmak üzere her pahalı çağrı için hala ödeme yapmak zorundaydılar. Bu maliyetler büyüdükçe, daha iyi bir… Read More

ISDN nedir ? (Integrated Services Digital Network)

Integrated Services Digital Network sözcüklerinin baŞ harflerinden oluŞmuŞtur ve TümleŞik Hizmetler Sayısal Şebekesi olarak Türkçe leŞtirilmiŞtir. ISDN teknolojisini alıŞılmıŞ analog hatlardan ayıran en önemli özellik tamamen sayısal temiz bir ses kanalı sağlamasının yanında, aynı anda veri (data) iletiŞimine de izin verebilmesidir. Ses, görüntü, veri gibi her türlü bilginin sayısal bir ortamda birleŞtirilip aynı hat üzerinden iletilmesinin sağlandığı bir haberleŞme ağıdır. Veri yine bakır telefon hatlarından iletilir. Evlerde kullanılan analog telefonlar ile ISDN arasındaki en temel fark şudur. Analog telefonlarda telefon bilgisi santraller arasında sayısal olarak taşınır, evinize en yakın santralde… Read More