Posts tagged döngü ne işe yarar

Loop, Looping nedir?

Bir dizi SIP proxysi hayal etmenizi istiyorum – A, B ve C. Her proxy’nin çağrıları ağ etrafında taşımak için kendi yönlendirme tablosu vardır. Şimdi, A’nın B’ye yönlendirdiği bir çağrıyı aldığı bir durumu resmedin. B, tablolarını kontrol eder ve çağrıyı C’ye yönlendirir. C, tablolarını kontrol eder ve çağrıyı A’ya yönlendirir. A, tablolarını kontrol eder ve çağrıyı B’ye yönlendirir. bunun nereye gittiğine goruyorsunuz değil mi? Hiçbiryere. Döngü saptamanın arkasındaki kavram, bazen döngüden kaçınma olarak da adlandırılır, ağ etrafında hareket eden, ancak aslında bir son noktada asla sona ermeyen bir çağrıyı tanıma yeteneğidir…. Read More