Application layer, Layer 7 nedir?

En çok bilinen TCP / IP uygulama katmanı protokolleri, kullanıcı bilgilerinin değişimini sağlayan protokollerdir. Bu protokoller, yaygın İnternet iletişim işlevlerinin çoğu için gerekli olan biçim ve kontrol bilgilerini belirtir. Bu TCP / IP protokolleri arasında şunlar vardır:

■ Etki Alanı Adı Sistemi (DNS), Internet adlarını IP adreslerine çözümlemek için kullanılır.
■ Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP), World Wide Web’in web sayfalarını oluşturan dosyaları aktarmak için kullanılır.
■ Posta iletilerinin ve eklerinin aktarımı için Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) kullanılır.
■ Terminal öykünme protokolü olan Telnet, sunuculara ve ağ aygıtlarına uzaktan erişim sağlamak için kullanılır.
■ Dosya Aktarım Protokolü (FTP), sistemler arasında etkileşimli dosya aktarımı için kullanılır.

Application layer, insan ağına iletişimi yöneten ve ileten temel süreçlere doğrudan erişmekten sorumludur. Bu katman, veri ağları arasındaki iletişimin kaynağı ve hedefi olarak işlev görür. Uygulama katmanı uygulamaları, protokolleri ve hizmetleri, kullanıcıların veri ağı ile anlamlı ve etkili bir şekilde etkileşime girmesini sağlar.

Applications(Uygulamalar), kullanıcının etkileşimde bulunduğu ve kullanıcının isteği üzerine veri aktarım işlemini başlatan bilgisayar programlarıdır.

Services(Hizmetler), uygulama katmanı ile ağ modelinin alt katmanları arasında bağlantı sağlayan arka plan programlarıdır.

Protokoller(Protocols), dilbilgisi ve noktalama işaretleri gibi, üzerinde anlaşılan kuralların bir yapısını bir dilde “kurallar” sağlar. Bu protokol kuralları, belirli bir cihazda çalışan hizmetlerin bir dizi farklı ağ cihazından veri gönderip alabilmesini sağlar.

Ağ üzerinden veri teslimi bir istemci tarafından bir sunucudan talep edilebilir. Eşler arası düzenlemede, her iki aygıt da istemci veya sunucu olarak işlev görebilir ve veriler, oluşturulan istemci / sunucu ilişkisine bağlı olarak iletilir. Bu ilişkileri oluşturmak ve kullanmak için, protokol özelliklerine uygun olarak her uç cihazdaki uygulama katmanı hizmetleri arasında mesaj alışverişi yapılır.

Örneğin HTTP gibi protokoller, web sayfalarının son cihazlara dağıtılmasını destekler. SMTP / POP protokolleri e-posta göndermeyi ve almayı destekler. SMB, kullanıcıların dosya paylaşmasına olanak tanır. DNS, ağ kaynaklarına atıfta bulunmak için kullanılan okunabilir adları ağ tarafından kullanılabilen sayısal adreslere çözümler. Telnet, aygıtlara uzaktan, metin tabanlı erişim sağlar. DHCP, IP adreslerinin ve diğer ağ etkinleştirme parametrelerinin dinamik olarak ayrılmasını sağlar. P2P, iki veya daha fazla bilgisayarın kaynakları ağ üzerinden paylaşmasına izin verir.

Leave A Comment