TCP-UDP portları ve uygulamalar

İnternet Atanmış Numaralar Otoritesi (IANA) port numaralarını atar. IANA, çeşitli adresleme standartlarını atamaktan sorumlu bir standart kuruluşudur.
Farklı bağlantı noktası numarası türleri
■ Tanınmış bağlantı noktaları (0 – 1023 arası numaralar)
■ Kayıtlı bağlantı noktaları (sayı 1024 – 49151)
■ Dinamik veya özel bağlantı noktaları (49152 – 65535 arası numaralar)
Aşağıdaki bölümlerde üç tür bağlantı noktası numarası ve hem TCP hem de UDP’nin aynı bağlantı noktası numarasını ne zaman kullanabileceği örnekleri açıklanmaktadır. Ayrıca netstat ağ yardımcı programı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilinen Portlar (Well-known ports)

Tanınmış bağlantı noktaları (0 – 1023 arası numaralar) hizmetler ve uygulamalar için ayrılmıştır. Genellikle HTTP (web sunucusu), POP3 / SMTP (e-posta sunucusu) ve Telnet gibi uygulamalar için kullanılır. Sunucu uygulamaları için bu iyi bilinen bağlantı noktalarını tanımlayarak, istemci uygulamaları söz konusu bağlantı noktasına ve onunla ilişkili hizmete bağlantı talep edecek şekilde programlanabilir. Aşağıdaki tablo, TCP ve UDP için iyi bilinen bazı bağlantı noktalarını listeler.

Kayıtlı Bağlantı Noktaları(Registered ports)

Kayıtlı bağlantı noktaları (1024 – 49151 arası numaralar) kullanıcı işlemlerine veya uygulamalarına atanır. Bu işlemler, öncelikle, iyi bilinen bir bağlantı noktası alacak ortak uygulamalar yerine bir kullanıcının yüklemeyi seçtiği bireysel uygulamalardır. Bir sunucu kaynağı için kullanılmadığında, istemci dinamik olarak kaynak bağlantı noktası olarak kayıtlı bir bağlantı noktasını seçebilir. Aşağıdaki tablo, TCP ve UDP için kayıtlı bağlantı noktalarını listeler.

Dinamik veya Özel Bağlantı Noktaları (Dynamic or Private ports)

Geçici bağlantı noktaları olarak da bilinen dinamik veya özel bağlantı noktaları (49152 ile 65535 arasındaki numaralar), bir bağlantı başlatıldığında genellikle istemci uygulamalarına dinamik olarak atanır. Bir istemcinin dinamik veya özel bağlantı noktaları kullanarak bir hizmete bağlanması yaygın değildir (bazı eşler arası dosya paylaşım programları da yapsa da).Leave A Comment