Cisco Dial Peers nedir?

Cisco dünyasına ilk girdiğinizde, muhtemelen statik yönlendirme kavramını öğrendiniz. Bu yönlendirme yöntemi, router’ın veri ağında erişebileceği destinasyonları manuel olarak girmenizi sağlar. Dial peers’lar buna benzer bir kavram kullanır; Dial peers’leri bu ses ağınız için statik destinasyonlar olarak düşünün. Varsayılan olarak, CME route yalnızca Cisco IP telefonları için yapılandırdığınız ephone-dns’e nasıl erişeceğini bilir. CME route istediğiniz sayıda FXS, FXO veya dijital T1 / E1 bağlantısına bağlayabilirsiniz, ancak bu bağlantılar için bir dial peers oluşturuncaya kadar yönlendirici bunları kullanmaz.

Dial peers, sesle ulaşılabilirlik bilgilerini tanımlar. Basitçe söylemek gerekirse, bunlar arayabileceğiniz telefon numaralarıdır. Örneğin, yönlendiricinin FXS bağlantı noktasına analog bir telefon bağlayabilirsiniz. Bağlantıyı kurar kurmaz, analog telefon bir çevir sesi alır ve arama yapabilir. Ancak, henüz bir telefon numarası olmadığından kimse analog telefonu arayamaz. Çevirmeli eş kullanarak, bu analog cihaza bir veya daha fazla telefon numarası atayabilirsiniz. Ayrıca, dial peers, telefon numaralarının aralığını tanımlamak için wildcard karakterler kullanmanıza izin verir. PBX sistemi veya PSTN bağlantısı gibi bir hedeften elde edilebilen büyük numara gruplarını tanımlamak istediğinizde bu yararlıdır.

Iki tür bi dial peers vardır:

■ Plain Old Telephone Service (POTS) dial peer: Herhangi bir geleneksel ses bağlantısı (yani FXS, FXO, E&M veya dijital ses bağlantı noktasına bağlı herhangi bir cihaz) için sesle erişilebilen bilgileri tanımlar.
■ Voice over IP (VoIP) dial peer: Herhangi bir VoIP bağlantısı (yani IP adresi üzerinden erişilebilen herhangi bir cihaz) için sesle erişilebilen bilgileri tanımlar.

POTS dial peers yapılandırma

Daha önce de belirtildiği gibi, POTS dial peers’leri gerekli. Buna FXO, FXS, E&M ve dijital BRI / T1 / E1 arayüzlerine bağlı cihazlar dahildir. IP adresi olmayan bir şeye (analog telefon, faks makinesi, PBX veya PSTN gibi) bağlantı bilgilerinizi, bu bir POTS dial peers’dir.

Yapılandırma CME_A yönlendirici ile başlar. POTS dial peer oluşturmak için, global yapılandırma modu’DA dial-peer voice<tag> sözdizimi içerir. Tag değeri, 1’den 2,147,483,647’ye kadar). Çevirmenler arama eş etiketi arama için kullandığınız aramalara yönlendirir. CMC_A router’ın FXS bağlantı noktasılarına bağlı analog telefonlar atar.

Dial peers oluşturduktan sonra, destination-pattern and port komutlarını kullanarak telefon numarasını bağlı aygıtlara atayabilirsiniz. Bu yapılandırmaya girdikten sonra, CME_A router’a bağlı telefonlar arasında arama yapabilirsiniz. Herhangi bir arama yapmadan önce, dial peers yapılandırmasını doğrulamak her zaman en iyisidir.

Dial peers oluşturulduktan sonra, yapılandırma moduna girerken dial peers türünü belirtmeniz gerekmez. Örneğin, tag’ı 50 olan bir VoIP dial peer oluşturmak için, dial-peer voice 50 voip girersiniz. Konfigürasyon moduna daha sonra geri dönmek isterseniz, yalnızca dial peer voice 50 girmeniz gerekir.Dial peers türünü (VoIP veya POTS) değiştirmek istiyorsanız,dial peers silmeniz (no dial-peer voice 50 ) ve tekrar oluşturmanız gerekir.

Show dial-peer voice komutu ile(özet anahtar sözcüğü olmadan), routernızda tüm dial peers’leri gösterir, ancak her dial peers için yaklaşık bir çıktı sayfası kullanır. Çıktının altında, doğru destination-patterns ve port atamaları olan POTS dial peers olarak görüntülenen dial peers tag etiketleri 1101 ve 1102 bulunur. Listelenen diğer dial peers’leri (20005–20014 etiketli) CME yönlendiricileri tarafından yapılandırılan ephone-dns için oluşturulan dial peerslerdir.

VoIP Dial Peers yapılandırma

POTS dial peer artık eski ses cihazlarına bağlantı sağlar. Ancak aşağıdaki örneğe bakarsanız, CME_A ve ROUTER_B, IPWAN bağlantısıyla bölünür.

Bu bağlantıyı kullanarak için, arama IP tabanlı bir ağ geçtiği için VoIP dial peers kullanmalısınız. Gerekli örnekte, CME_A ve ROUTER_B cihazlarında gerekli VoIP dial peer eşlerini yapılandırır.

POTS ve VoIP dial peers yapılandırması arasındaki birincil fark, port komutu yerine session target komutunun kullanılmasıdır. Session target komutundan sonra context sensitive help kullandığınızda, router WORD ile yanıt verir.Bunun anlamı, bu komuttan sonra girdiğiniz her şeyin bir şekilde serbest form olduğu anlamına gelir. Çoğu zaman, yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi uzak bir IP adresi girmek için ipv4: <ip address> sözdizimini kullanırsınız.Bu komut ayrıca çağrıları DNS adlarına dns:<name> sözdizimi kullanarak) veya H.323 ağ geçidi denetleyicileri veya SIP proxy sunucuları gibi çeşitli çağrı yönetimi sunucularına yönlendirmenizi sağlar.

Session target hedefini ayarladıktan sonra, isteğe bağlı olarak, bu hedefe çağrı yaparken yönlendiricinin kullanması gereken codec bileşenini seçmek için codec komutunu kullanabilirsiniz.

Codec değerleri iki yönlendirici arasında eşleşmezse, arama başarısız olur ve yeniden sipariş tonu verir (hızlı meşgul sinyali). Buna genellikle codec uyumsuzluğu denir. VoIP arama eşleri için varsayılan kodek değeri G.729’dur.

Son olarak, ROUTER_B üzerindeki dial peers 110. ile başlayan tüm çağrıları CME_A routeruna yönlendirmesi için 1100’ün “destination-patern 110.” komutunu kullandığına dikkat edin. Bu wilcard(.) olmadan , ROUTER_B üzerinde iki x VoIP dial peers oluşturmanız gerekir: biri x1101 için, diğeri x1102 için.

Leave A Comment