Cisco wilcard kullanımı

Önceki birkaç bölümde gördüğünüz gibi, wilcard yani karakter kullanmadan dial peers (ve destination-patern) yapılandırmak çok fazla zaman alırdı. Şimdiye kadar, en yaygın kullanılan wilcard , çevrilen herhangi bir rakamı temsil eden nokta (.) idi. Yapılandırmalarınızda birkaç başka wilcard karakter bulacaksınız. Aşağıda bazı wilcard karakterler açıklanmaktadır.

Nokta (.): 0-9 arasındaki tuşlarla veya telefon tuş takımındaki * tuşuyla eşleşir. Örneğin, 20 .. 2000 ile 2099 arasındaki herhangi bir sayı ile eşleşir.
Artı (+): Önceki basamağın bir veya daha fazla örneğiyle eşleşir. Örneğin, 5 + 23, 5523, 55523, 555523 ve benzerleriyle eşleşir. Bu eğilim, çevrilebilir bir sayının maksimum uzunluğu olan 32 basamağa kadar devam eder.
Köşeli ayraçlar ([]): Bir dizi basamakla eşleşir. Örneğin, [1-3] 22, 122, 222 ve 322 ile eşleşir. Bir “eşleşmiyor” aralığı belirtmek için girilen numaraların önüne bir düzeltme işareti (^) ekleyebilirsiniz. Örneğin, [^ 1-3] 22, 022, 422, 522, 622, 722, 822, 922 ve * 22 ile eşleşir.
T: Aranan herhangi bir sayıda rakamla (0-32 rakam arasında) eşleşir.
Virgül: (,) Aranan rakamlar arasına 1 saniyelik bir duraklama ekler.

Not: Telefon tuş takımındaki simge (#) wilcard karakter değildir. Bu tuş, ek rakamlar beklemeden girildiğinde, çevrilen bir numarayı hemen işler.

Tipik olarak, parantez joker karakteri anlaşılması en zor olanıdır, çünkü en esnek olanıdır. Aşağıda, nasıl kullanılabileceğine dair birkaç örnek göstermektedir.

555 [1-3] … 555 ile başlayan, dördüncü basamak olarak 1, 2 veya 3 olan ve üç basamakla biten aranan numaralarla eşleşir.
[14-6]555 İlk rakam 1, 4, 5 veya 6 ve son üç rakam 555 olduğunda aranan numaralarla eşleşir.
55 [59]12 İlk iki basamağın 55, üçüncü basamağın 5 veya 9 ve son iki basamağın 12 olduğu çevrilen numaralarla eşleşir.
[^ 1-7]..[135] İlk basamağın 1-7 olmadığı, ikinci ve üçüncü basamakların herhangi bir sayı olduğu ve son basamağın 1, 3 veya 5 olduğu çevrilen numaralarla eşleşir.

Wilcard karakterler çoğunlukla PSTN erişimi için arama planları oluştururken kullanılır. Başlangıçta, PSTN için en mantıklı destination-patern seçeneği 9T (9 dışarı arama ve takip eden herhangi bir digit) gibi görünebilir. Buradaki problem, Cisco’nun T joker karakterini 0-32 basamaktan değişken uzunluklu dizelerle eşleşecek şekilde tasarlamasıdır. Bir kullanıcı 14805551212 gibi bir dış numarayı çevirdiğinde, T joker karakteriyle yapılandırılmış yönlendirici sessizce oturur ve kullanıcının daha fazla basamak çevirmesini bekler. Varsayılan olarak, router , zaman aşımı(interdigit ) (T302 timer olarak da bilinir) olan 10 saniye daha çevrilen basamaklar bekler. Router, numarayı çevirdikten hemen sonra pound tuşuna (#) basarak aramayı işleme almasını zorlayabilseniz de, bu, tüm kullanıcılarınızı yapmak için eğitmek istediğiniz bir şey değildir.

“T” dışında wildcard karakterler kullanarak bir PSTN arama planı oluşturmak çok zor değildir. Aşağıda, ABD’de kullanabileceğiniz örnek bir PSTN arama planı sunmaktadır.

[2-9] …… 7 haneli arama alanları için kullanılır
[2-9] .. [2-9] …… 10 haneli arama alanları için kullanılır
1 [2-9] .. [2-9] …… 11 basamaklı uzun mesafeli arama için kullanılır
[469]11 411, 611 ve 911 gibi servis numaraları için kullanılır
011T Uluslararası arama için kullanılır

Aşağıdaki örnekte, bir routerdaki Kuzey Amerika PSTN arama planının yapılandırmasını gösterir. Bu örnekte, TST CAS ses bağlantı noktası 1/0: 1 PSTN’ye bağlıdır ve dahili kullanıcılar dış PSTN erişimi için 9’u çevirmelidir.

Bu sözdizimindeki iki komut, POTS dial peers otomatik basamak sıyırma özelliğiyle ilgilidir: forward-digits ve prefix komutları. Forward-digits komutu, iletmek istediğiniz sağa yaslanmış basamak sayısını belirlemenizi sağlar. Örnekte gösterilen ilk dial peers 90’a dikkat edin. 9 [469] 11 destination-paterninde router, çağrıyı göndermeden önce otomatik olarak 9 ve iki 1’i modelden çıkarır. forward-digits 3 girerek, yönlendirici sağa yaslanmış üç basamağı (411, 611 veya 911) iletir ve yalnızca 9’u çıkarır.

Prefix komutu, çağrıyı yönlendirmeden önce, aranan numaranın önüne belirtilen rakamları ekler. Bu örnekte dial peers 93 için yararlıdır. Uluslararası sayılar değişken bir uzunluk olabileceğinden, ileri basamak komutu için hangi değerin girileceğini söylemek mümkün değildir. POTS’da olan automatic digit stripping özelliği ile dial peers açıkça tanımlanmış 9011 basamaklarını desenden ayırır ve “prefix 011” komutunu kullanarak 011’i yerine geri ekler.

Leave A Comment