Cisco IP telefon Bootup süreci

Cisco IP Telefonlarında sorun gidermenin önemli bir yönü, ilk etapta nasıl önyükleme ve kayıt olduklarını anlamaktır.

TOPOLOJİ
Aşağıda süreci göstermek için kullanacağımız basitleştirilmiş topoloji bulunmaktadır. Muhtemelen birden fazla Çağrı Yöneticisi sunucusuna sahip bir ağa sahip olacaksınız, ancak bunu basit tuttum ve sadece bir tane dahil ettim.

Ayrıca Yönlendiricinin burada çok fazla oyuna girmeyeceğini, ancak bütünlük sağlaması için ekledim.

The Bootup Process

Power
Bilgi güçtür, ancak bilgi IP Telefonunuzu güçlendirmez.
Bunun için bağlı olduğu Anahtarın Ethernet Üzerinden Güç (PoE) özelliğine sahip olduğundan emin olmanız gerekir.
Adından da anlaşılacağı gibi, Switch, IP Telefona onu bağlayan Ethernet kablosu üzerinden güç sağlayabildiği anlamına gelir.
Anahtar PoE özelliğine sahip değilse, harici bir güç ünitesi kullanılmalıdır.

Voice VLAN
Bu aşamada CDP, bağlı cihazın bir Cisco IP Phone olduğunu algılar ve bilgilerini hangi Voice VLAN’ın kullanılacağını gönderir.

Şimdi Telefon açık ve doğru VLAN’da, DHCP Sunucusuna bir IP isteyecektir.

DHCP İsteği + Seçenek 150
Telefon bir DHCP İsteği yaparken, DHCP Sunucusundan Seçenek 150 adlı bir şey de alır.

Seçenek 150, Telefonun Yapılandırma Dosyasını almak için iletişim kurması gereken TFTP Sunucusunun IP adreslerini içeren Cisco IP Telefonlarına verilen ek, özel bilgilerdir.
TFTP Sunucusu, bu şekilde atanmış Çağrı Yöneticisi sunucusu olacaktır.

TFTP’den Yapılandırma Dosyası/Firmware
Çağrı Yöneticisi sunucusundan alınan Yapılandırma Dosyası, Cisco IP Phone tarafından Çağrı Yöneticisinin kendisi ile çalışması için gereken bilgileri içerir.

Örneğin, bu bilgiler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
Tarih / Saat ayarları
Dil
XML Hizmeti URL’leri
Yazılım sürümü
Cisco IP Telefonlarının fabrikadan önceden yüklenmiş ürün yazılımı yüklü olarak geldiğini unutmamak önemlidir. Kullanışlı olsa da, bu her zaman ideal olmayabilir, çünkü daha yeni olan veya önceden yüklenmiş sürümlerde bulunan hataları düzelten ürün yazılımı mevcut olabilir.

Çağrı Yöneticinizin, Telefonlara Telefona önceden yüklenmiş olan bellenimden farklı olan belirli bir bellenimi kullanma talimatı verecek şekilde yapılandırıldığı böyle bir senaryoda, bu Yapılandırma Dosyasında belirtilecektir.

Yapılandırma Dosyası IP Telefon tarafından alındığında ve farklı bir ürün yazılımı kullanması istendiğinde, ürün yazılımını Çağrı Yöneticisi TFTP Sunucusundan alır ve yükseltir.

Kayıt ol
Telefon, Yapılandırma Dosyasında belirtilen ürün yazılımını çalıştırıp ayarlarını Call Manager Server ile çalışacak şekilde ayarladıktan sonra, Çağrı Yöneticisine kaydolmaya çalışır.

Belirli bir Çağrı Yöneticisinin kapalı olması veya başka bir şekilde kullanılamaması durumunda, IP Telefon mümkünse başka bir Çağrı Yöneticisi Sunucusuna kaydolmaya çalışacaktır.

Bu alternatif Çağrı Yöneticisi Sunucuları, daha önce belirtilen aynı Yapılandırma Dosyasında belirtilmiştir. IP Telefonunun kaydolmaya çalıştığı sıra olacağından, Yapılandırma Dosyasındaki Sunucuların sırasının önemli olduğunu unutmayın.
Hepsi bu! Telefonunuz call managera kayıt oldu ve kullanılmaya hazır !

Adımları özetlersek:
1-Telefon güç alıyor (PoE üzerinden anahtardan veya harici bir güç ünitesi tarafından)
2-Sesli VLAN bilgileri Telefona CDP aracılığıyla iletilir
3-Telefon, Seçenek 150 bilgileriyle birlikte bir IP alır
4-Telefon, TFTP sunucusundan (Çağrı Yöneticisi) bir Yapılandırma Dosyası (ve gerekirse Donanım Yazılımı) almak için Seçenek 150’yi kullanır
5-Telefon, kaydolmak için Yapılandırma Dosyasındaki ilk Çağrı Yöneticisi sunucusuyla iletişim kurar
6-Telefon başarıyla kaydediliyor

Leave A Comment