Cisco Paging nedir?

Çağrı, interkom konseptine benzer; ancak, iletişim için yalnızca tek yönlü bir otomatik yol sağlar. Bu, acil durum bildirimleri gibi yayın mesajlarına izin vermek veya çalışanları bekletme konusunda bilgilendirmek için kullanışlıdır.

CME çağrı sistemi, bir ephone-dn’yi çağrı numarası olarak belirleyerek çalışır. Bu ephone-dn yayınının DN’sini bu çağrı grubuna atadığınız IP telefonlarına çağırır. Aşağıdaki şekil bunu göstermektedir:

CME, tek noktaya yayın(unicast) ve çok noktaya yayın(multicast) yapılandırmalarında sayfalamayı destekler. Tek noktaya yayın yapılandırmasında sayfalama, CME yönlendiricisinin gruptaki IP telefonların her birine ayrı ayrı mesaj göndermesine neden olur. Bu nedenle, çağrı grup 80’e altı IP telefonu atandıysa, gruba bir sayfa CME yönlendiricisinin aygıtlara altı ayrı ses sinyali göndermesine neden olur. Bu, genel gider nedeniyle, tek noktaya yayın çağrı gruplarını en fazla on IP telefonla sınırlar.

Çok noktaya yayın yapılandırması(multicast), CME yönlendiricisinin yalnızca çağrı grubuna atanan IP telefonlarının alacağı bir ses akışı göndermesine izin verir. Bu, her bir çağrı grubunda neredeyse sınırsız sayıda IP telefonuna izin verir.

Leave A Comment