LAN,WAN,Internetworks

Ağlar birçok boyutta gelir ve çok çeşitli işlevlere sahiptir. Temel farklılıklardan bazıları şunlardır:

■ Kapsanan alanın büyüklüğü
■ Bağlanan kullanıcı sayısı
■ Mevcut hizmetlerin sayısı ve türleri

Üç farklı ağ grubu farklı grupları barındırır ve coğrafi sınırları genişletir: yerel alan ağları (LAN), geniş alan ağları (WAN) ve internetworks.

Yerel bölge ağları – Local Area Networks
Yerel ağ (LAN), ortak bir yönetimin kontrolü altındaki bir grup son cihaz ve kullanıcıdır. Yerel terimi ilk önce bilgisayarların coğrafi olarak birbirine yakın gruplanması ve bir kuruluşta aynı amaca sahip olması anlamına geliyordu. Bu hala birçok durumda doğrudur, ancak teknolojiler geliştikçe yerelin tanımı da gelişmiştir. LAN bir kattaki bir kullanıcı grubundan oluşabilir, ancak bu terim aynı zamanda çok katlı bir kampüsteki tüm kullanıcıları tanımlamak için de kullanılabilir.

Geniş Alan Ağları – Wide Area Networks
Geniş alan ağı (WAN), coğrafi olarak birbirinden uzak LAN’ları bağlamak için kullanılan bir ağdır. Bir şirketin farklı şehirlerde ofisleri varsa, her şehirdeki LAN’lar arasında veri hatları sağlamak için bir telekomünikasyon servis sağlayıcısı (TSP) ile sözleşme yapacaktır. Kiralanan hatlar, sözleşmenin şartlarına bağlı olarak hizmet ve bant genişliği bakımından farklılık gösterecektir. TSP, her iki uçtaki LAN’lar şirket tarafından kontrol edilirken, WAN’da mesaj taşıyan aracı cihazlardan sorumludur. WAN’ların tek amacı LAN’ları bağlamaktır ve genellikle WAN’larda son kullanıcı yoktur. Aşağıdaki şekil bir WAN ile bağlanan iki LAN’ı göstermektedir.

Internetworks

Geçmiş yıllarda, LAN’lar insanların çalışma şeklini değiştirdi, ancak her bir ağdaki kaynaklarla sınırlıydılar. Artık kendi LAN’ları ile sınırlı olmayan çalışanlar bir ağdaki diğer LAN’lara erişebilirler.

Internetworks, WAN’lar tarafından bağlanan iki veya daha fazla LAN topluluğudur. Internetworks, data networks or simply networks olarakta adlandırılır. En popüler internetwork, kamuya açık olan kullandığımız İnternet’tir.

Genellikle TSP olan İnternet servis sağlayıcıları (İSS), müşterilerini İnternet’e bağlar. Müşteri ev kullanıcısı, şirket veya devlet kurumu olabilir. Tüm İnternet kullanıcıları internete İSS’ler aracılığıyla erişir. İSS’ler, tüm kullanıcıların web’e erişebildiğinden emin olmak için TSP’ler ve diğer İSS’ler ile işbirliği yapar. Bu, herhangi bir kullanıcının konum ve ekipman türünden bağımsız olarak başka bir kullanıcıyla iletişim kurmasını sağlayan kurallar ve standartları uygulamayı içerir.

Leave A Comment