Least Cost Routing – LCR nedir?

Telekomikasyonda ses trafiğinde, En Düşük Maliyetli Yönlendirme (LCR), belirli bir rota için giden (sonlandırma) ses trafiği için en düşük maliyetli taşıyıcıyı seçme işlemidir. Aynı ilkeler SMS yönlendirme için de geçerlidir.

Yani bir arama için bir taşıyıcı seçmemiz gerektiğinde, en düşük fiyatı sunan taşıyıcıyı seçmemizi sağlıyor.

**Taşıyıcılardan (veya sağlayıcılardan veya satıcılardan) gelen fiyat listeleri (fiyat listeleri(pricelist) veya tarifeler(tariff) olarak da adlandırılır) özel bir yazılım yönlendirme motoruna yüklenir. Bur bir softswitch, switch yada harici bir yönlendirme yönlendirme yazılımı da olabilir.
**Switch, tüm taşıyıcıların fiyat listelerini aynı formata dönüştürür.
**Bir yönlendirme tablosu önceden hesaplanır. Her rota için en uygun fiyatlar bulunur ve kullanıma hazırlanır. On milyonlarca yol olabilir.
**Switch bir çağrı aldığında, yönlendirme tablosundaki taşıyıcıların ve fiyatların olduğu olduğu yere bir sorgu gönderilir.
**Sorgu sonucunda önceden hesaplanmış rotayı döndürür veya bir rotayı dinamik olarak hesaplar ve birkaç milisaniye içinde cevap döner.
**Bu şekilde switch, aramayı önce en ucuz rotaya yönlendirir.
**Bu rota başarısız olursa, bir sonraki en ucuz rotayı dener ve bu, çağrı yanıtlanana veya tüm rotalar denenene kadar devam eder.

Teknik açıklama

Code Range Normalization – Kod Aralığı Normalleştirme

Prefix dediğimiz hedef ülke kodları endüstri genelinde standart değildir. Her taşıyıcı ülke kodları için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği E.164 standardını kullanır, ancak genellikle o ülkede çeşitli tedarikçiler olduğu için hepsi bir ülkedeki varış noktaları için farklı kodlar kullanır. Bu nedenle, örneğin, bir taşıyıcının Roma için kodları bir diğerininkiyle aynı olmayabilir. Genellikle çoğu kod eşleşir, ancak farklılıklar olabilir.

Taşıyıcıların fiyat listelerinin tümü, çeşitli varış noktalarının öneklerinin eşleşmediği durumlarda farklılık gösterdiğinden, bunların birlikte çalışmasını sağlamak gerekir. Bu işleme normalizasyon denir. Yazılım, tüm fiyat listelerini sistemde kullanılan tek bir formata dönüştürür. Genellikle, yönlendirme tablosu oluşturulduktan sonra dinamik olarak yapılır.

Örnek olarak, burada A ve B taşıyıcıları ve bunların fiyat listelerinden bazı alıntılar verilmiştir.

 PrefixDestination NamePrice
Carrier A34Spain0.006
Carrier B34Spain0.007
Carrier B346Spain Mobile0.02

F346XXXXXXX numarası için (X herhangi bir sayıdır), Taşıyıcı B, 0,02 olarak fiyatlandırılan 346 önekine sahiptir, ancak Taşıyıcı A, yalnızca 0,006 olarak fiyatlandırılan 34 önekine sahiptir. LCR altında, böyle bir aramanın rotası için ilk önce Taşıyıcı A seçilecektir. Bu tür durumlar sık görülür ve LCR motoru içinde ele alınmalıdır.

Longest Prefix MatchEn uzun Prefix

Önceki örnekte, sistem öneki en uzun önek eşleşme kuralını kullanarak seçmiştir. Bu kural, hedef numarayla eşleşen birkaç önek varsa, en uzun olanın seçileceğini belirtir.

Örnek olarak, bir taşıyıcının aşağıdaki fiyat listesine sahip olduğunu varsayalım. (Bu ilk tabloda yalnızca hedef numarayı dikkate alıyoruz.)

PrefixDestination name
34Spain
346Spain Mobile
34605Spain Mobile ORANGE

Arama 34605XXXXXXX numarasına yapılırsa (burada X herhangi bir sayıdır), İspanya Mobil TURUNCU şebekesine yönlendirilecektir. Örnek fiyat listemizdeki tüm öneklerle eşleşir: 34, 346 ve 34605, ancak eşleşen en uzun önek seçilir: 34605.

Arama 3461XXXXXXXX numarasına yapılırsa (burada X herhangi bir numaradır), Spain Mobile’a yönlendirilecektir. Fiyat listemizden yalnızca iki önekle eşleşir: 34 ve 346. Daha uzun olanı (346) seçilir, yani Spain Mobile.

Route Cost – Rota Maliyeti

Her destinasyonun bir maliyeti vardır. Örnek tabloya bir fiyat sütunu ve başka bir hedef ekleyelim.

PrefixDestination namePrice
34Spain0.0024
346Spain Mobile0.1605
34605Spain Mobile ORANGE0.1605
39Italy0.0018
393Italy Mobile0.2364
39373Italy Mobile H3G0.2364

Bir rota için birden fazla seçenek

THerhangi bir varış noktası için birden fazla sağlayıcı olabilir ve sağlayıcıların fiyatları farklılık gösterebilir. Daha fazla rota sağlayıcı için fiyat sütunları ekleyelim.

PrefixDestination nameProvider #1 priceProvider #2 priceProvider #3 price
34Spain0.00240.0031 
346Spain Mobile0.16050.14930.0124
34605Spain Mobile ORANGE0.16050.14930.0109
39Italy0.00180.0020.0019
393Italy Mobile0.2364 0.0439
39373Italy Mobile H3G0.2364 0.0329

Bu tablo, İspanya ve İtalya’ya üç farklı fiyatlı güzergahı göstermektedir. Tüm sağlayıcıların tüm yolları sunmadığını unutmayın. Yukarıdaki örnekte, Sağlayıcı #2, Italy Mobile’ı hiçbir şekilde sunmaz ve Sağlayıcı #3, cep telefonları dışında İspanya rotaları sağlamaz.

Gerçek hayattaki kod tabloları bu örnekten çok daha büyüktür; 100.000’den fazla satıra sahip olabilirler. Hızlı yazılım algoritmaları, genellikle yaklaşık 20 ms gibi uygun bir süre içinde en ucuz rotayı bulmak için kullanılır.

ÖZET

LCR, rotaları seçmek için en yaygın kullanılan algoritmadır. Düzgün çalışması için şunları yapmalıdır:

*Güncel rota ve maliyet bilgilerine sahip olmak;
*Hızlı ol;
*Çeşitli önekleri normalleştirebilme ve bir yönlendirme tablosu oluşturabilme (dinamik veya statik olarak);
*Rotaları seçerken en uzun ön eki kullanın;
*Güzergah seçimlerini en ucuzdan en pahalıya doğru artan maliyetler sırasına göre döndürün.

Leave A Comment