LTE üzerinden DTMF tonları

Son zamanlarda DTMF tonlarının IMS üzerinden nasıl taşındığına daha yakından baktım. DTMF tonlarının eski teknoloji olduğunu iddia edebilirsiniz, ancak günümüzde hala çok kullanılmaktadır. Örnekler, telefondan sesli mesaj sisteminize PIN kodunu girme veya yerleşik bir bağlantı üzerinden bir konferans köprüsü kimliği ve şifresi göndermektir. ‘Eski iyi’ analog telefon şebekelerinde telefonun kendisi tarafından DTMF tonları oluşturuldu ve konuşma kanalı üzerinden sesli bir ton olarak gönderildi. GSM ve UMTS şebekelerinde işler değişti ve DTMF başlatma ve durdurma göstergeleri, yorumlanacak ve ağda gerçek bir tona dönüştürülecek sinyal mesajları olarak iletildi. VoLTE’de işler tekrar farklı şekilde uygulandı.

VoLTE aslında analog bant içi ve dijital sinyal mesajlarının bir karışımını kullanır. Sinyalleme yolu üzerinde bir ton üretmek için diğer uca bir mesaj göndermek yerine, VoLTE, RTP konuşma paketlerini RTP DTMF sinyal mesajlarıyla değiştirerek sinyal mesajını RTP (Gerçek Zamanlı Taşıma Protokolü) ortam akışına gömer. UDP üzerinden gönderilen her RTP paketinde genellikle 20 ms konuşma verisi bulunur. Bu nedenle, DTMF tonları göndermek için, ses paketi yerine her 20 milisaniyede bir DTMF sinyal mesajı gönderilmelidir.

RTP DTMF sinyal mesajları sonlandırılan bir VoLTE cihazına ulaştığında, kullanıcı için sesli bir ton üretmek cihazın sorumluluğundadır. Sonlandırıcı bir VoLTE cihazı değilse, konuşma yolunu sonlandırma ağı ve sonlandırma cihazı için uygun bir codec bileşenine dönüştürmek için bir medya ağ geçidi gerekir. Sonuç olarak, medya ağ geçidi RTP DTMF mesajlarını sesli bir tona dönüştürmekten ve konuşma yolu veri akışına enjekte etmekten sorumludur.

Aşağıdaki iki ekran görüntüsü, işlerin pratikte nasıl göründüğü hakkında iyi bir fikir vermektedir. İlk ekran görüntüsü, bir DTMF tonunun bir RTP paketine nasıl gömüldüğünü gösterirken, ikinci ekran görüntüsü, bir konuşma çerçevesinin RTP paketinde nasıl göründüğünü gösterir. Bir yandan her şeyin dijital olduğu için bu çözümün nasıl mantıklı olduğunu görebilirim, diğer yandan IMS sinyal yönlendiricilerinin ek sinyal mesajları taşımasına gerek yok.

İlginç yan not: RTP başlığındaki “işaretleyici” alanı genellikle 0 olarak ayarlanır. Ancak yeni bir DTMF basamağı başladığında, 1 olarak ayarlanır. Bu, WTMhark’ta DTMF dizilerini çıkarmak için uygun bir filtre kriteri olarak kullanılabilir.

Kullanıcının tuş takımında ‘7’ rakamına bastığında katıştırılmış DTMF sinyal mesajına sahip bir RTP çerçevesi.

 İçinde Adaptif Mutli Rate (AMR) konuşma verilerinin bulunduğu bir RTP çerçevesi.

Leave A Comment