Network Gruplara bölmek

Ağlar bilgisayar toplulukları ve diğer ev sahibi topluluklardır, ancak birçok yönden insan toplulukları gibidirler. İnsanlar küçük bir kasabada yaşadıklarında, topluluk üyelerinin birbirlerini bulmaları ve iletişim kurmaları genellikle kolaydır. Küçük bir kasaba büyük yollara ve pahalı trafik sinyallerine ihtiyaç duymaz ve genel olarak büyük bir topluluk kadar çok hizmet gerektirmez. Küçük bir kasabada, birçok üye birbirini tanıyor ve güveniyor ve birçoğu daha küçük toplulukların büyük şehirlerden daha güvenli olduğunu düşünüyor. Ancak bir kasaba büyüdükçe, hizmetlerini artan vatandaş sayısının ihtiyaçlarına göre ölçeklendirmek gerekiyor. Sokak sayısı arttıkça ve konut sayısı arttıkça, vatandaşların birbirini kolayca bulabilmesi için bir sistem tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bir şehir şehir haline geldiğinde diğer üyeleri bulmak daha karmaşık hale gelir ve bir noktada şehir, topluluk üyelerini daha iyi yönetmek, hizmet etmek ve güvence altına almak için genellikle ana yollarla birbirine bağlanan daha yönetilebilir mahallelere ayrılır.

Bilgisayar toplulukları insan topluluklarına benzer, çünkü büyüdükçe daha karmaşık hale gelirler ve bir noktada büyük ağları daha küçük, daha yönetilebilir gruplara bölmek mantıklı olabilir. Ağlar büyüdükçe ve bölündükçe, ana bilgisayarların iletişim kurmak için hala birbirlerini bulmaları gerekir. Ağ katmanının en önemli rollerinden biri, ana bilgisayarları tüm üye ana bilgisayarların birbirlerini bulmasını sağlayacak şekilde adreslemek için bir mekanizma sağlamaktır. Ağdaki ana bilgisayar sayısı arttıkça, ağın verimli bir şekilde yönetilebilmesi için daha fazla planlama yapılması gerekir.

Ortak Gruplar Oluşturma

Tıpkı şehirlerin coğrafi mahallelere ayrılabildiği gibi, büyük bilgisayar ağları da internet ağlarına ayrılabilir. Bilgisayarları ve sunucuları paylaşan departmanlar ve gruplar, büyük ağdan ortak bir alt ağa (alt ağ) veya alt ağa (alt ağ) gruplara bölünmek için iyi adaylardır. TCP / IP protokolleri için gerekli iletişim kurallarına uyulması gerekir.

Tarihsel olarak, büyük bilgisayar ağları şehir mahalleleri gibi coğrafi olarak bölünmüş durumda, çünkü ortak kullanım olan işçiler çalışma grubularına kümelenme içindirindeydi. Bilgisayar ağı içinde kullanmak için ilk teknoloji, birbirine yakın çalışma grupları için kullanılır. Ağ teknolojisi geliştikçe, çalışma gruplarının doğası değişmeye başladı. Artık ağ üyeleri sadece fiziksel özelliklerle değil, amaç ve sahiplik gibi soyut özelliklerle de gruplandırılabilir.

Ana bilgisayarları Coğrafi Olarak Gruplama

Ağ ana bilgisayarlarını coğrafi olarak gruplandırmak, özellikle iletişimlerinin çoğu mahallede kalıyorsa, kullanıcıların genel giderlerini azaltarak iletişimi iyileştirmenin ekonomik bir yoludur. İletişim alt ağdan çıktığında, harici bant genişliği sorunlarına maruz kalabilir. Aşağıdaki şekil, ofis konumlarına göre gruplama örneğini göstermektedir.

Ana Bilgisayarları Belirli Bir Amaç İçin Gruplama

Büyük bir ağdaki insanlar muhtemelen birçok farklı nedenden dolayı bilgisayar kullanacaktır. İnsanların iş için kullandıkları araçlar giderek yazılım tabanlıdır ve iş görevlerini yerine getirmek için giderek artan miktarda hesaplama gücü gerektirmektedir. Bu görevlerin amacı büro, tasarım, eğitim, devlet idaresi veya e-ticaret olabilir. Her amaç, önemli miktarda kaynak tüketebilen özel yazılıma sahip olabilir. Amaç ne olursa olsun, bir ağ insanların çalışabilmesi için yeterli kaynakları sağlamalıdır. Bir ağ yöneticisinin bir ağı coğrafya yerine amaca bölmesi mantıklı olabilir, böylece ortak bir amacı paylaşan kişilerin ortak kaynakları paylaşması da mümkündür.

Aşağıdaki şekilde işletme, satış işlemlerini kaydetmek için günde yalnızca bir kez giriş yapabilen ve minimum ağ trafiği oluşturan satış görevlilerini istihdam etmektedir. Sanat departmanı çok farklı işlevlere sahiptir ve farklı bilgi işlem kaynakları gerektirir. Bu senaryoda, ağ kaynaklarının en iyi kullanımı sanatçıların erişebileceği bir ağ oluşturmak ve satış görevlilerinin kullanması için başka bir ağ oluşturmak olacaktır.

Ana bilgisayarları Erişime göre Gruplama

Bilgilerin sahipliği (ve bilgilere erişim) kullanıcıları gruplandırmanın başka bir yoludur. Amaca ve coğrafyaya göre gruplama, verimli kaynaklar ve azaltılmış ağ ek yükü ile ilgilidir. Bir sahiplik grubunda asıl endişe güvenlik. Geniş bir ağda, ağ personelinin sorumluluğunu ve erişimini tanımlamak ve sınırlamak çok daha zordur. Ana bilgisayarları ayrı ağlara bölmek, her ağın güvenlik uygulaması ve yönetimi için bir sınır sağlar.

Önceki örnekte, ağlar farklı işlevlerine göre gruplandırılmıştır. Aşağıdaki şekilde kurumsal kayıtlar ve kamuya açık web sitesi ayrı tutulmaktadır, çünkü güvenlik gereksinimlerinin fiziksel konumlarından veya grup işlevlerinden daha önemli olduğu belirlenmiştir.

Leave A Comment