Posts tagged linux ögren

Linux dosya listeleme

Unix’teki tüm veriler dosyalar halinde düzenlenmiştir. Tüm dosyalar dizinler halinde düzenlenmiştir. Bu dizinler dosya sistemi adı verilen ağaç benzeri bir yapıda düzenlenmiştir. Unix ile çalışırken, şu ya da bu şekilde zamanınızın çoğunu dosyalarla çalışarak geçirirsiniz. Bu öğretici, dosyaları nasıl oluşturacağınızı ve kaldıracağınızı, bunları nasıl kopyalayacağınızı ve yeniden adlandıracağınızı, bunlara bağlantılar oluşturabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Unix’te üç temel dosya türü vardır – 1-Sıradan Dosyalar – Sıradan bir dosya, sistemde veri, metin veya program talimatları içeren bir dosyadır. Bu öğreticide, sıradan dosyalarla çalışma konusuna bakın. 2-Dizinler – Dizinler hem özel hem de… Read More