Posts in Linux

Logical topology & Physical topology

Bir ağın topolojisi, ağ cihazlarının düzenlenmesi veya ilişkisi ve aralarındaki ara bağlantılardır. Ağ topolojileri fiziksel düzeyde ve mantıksal düzeyde görüntülenebilir. Fiziksel topoloji, düğümlerin ve aralarındaki fiziksel bağlantıların bir düzenlemesidir. Medyanın cihazları birbirine bağlamak için nasıl kullanıldığının temsili fiziksel topolojidir. Mantıksal bir topoloji, bir ağın çerçeveleri bir düğümden diğerine aktarma şeklidir. Bu düzenleme, fiziksel düzenlerinden bağımsız olarak bir ağın düğümleri arasındaki sanal bağlantılardan oluşur. Bu mantıksal sinyal yolları, veri bağlantı katmanı protokolleri ile tanımlanır. Veri bağlantı katmanı, ortama veri erişimini kontrol ederken bir ağın mantıksal topolojisini “görür”. Kullanılan ağ çerçeveleme ve… Read More

TCP-UDP portları ve uygulamalar

İnternet Atanmış Numaralar Otoritesi (IANA) port numaralarını atar. IANA, çeşitli adresleme standartlarını atamaktan sorumlu bir standart kuruluşudur. Farklı bağlantı noktası numarası türleri ■ Tanınmış bağlantı noktaları (0 – 1023 arası numaralar) ■ Kayıtlı bağlantı noktaları (sayı 1024 – 49151) ■ Dinamik veya özel bağlantı noktaları (49152 – 65535 arası numaralar) Aşağıdaki bölümlerde üç tür bağlantı noktası numarası ve hem TCP hem de UDP’nin aynı bağlantı noktası numarasını ne zaman kullanabileceği örnekleri açıklanmaktadır. Ayrıca netstat ağ yardımcı programı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Peer to peer network – P2P nedir?

Peer to peer network – P2P network nedir?Peer to peer networkde, iki veya daha fazla bilgisayar bir ağ üzerinden bağlanır ve özel bir sunucu olmadan yazıcılar ve dosyalar gibi kaynakları paylaşabilir. Peer olarak bilinen her bağlı uç aygıt, sunucu veya istemci olarak işlev görebilir. Bir bilgisayar aynı anda başka bir işlem için istemci görevi görürken bir işlem için sunucu rolünü üstlenebilir. Peer to peer applications- P2P applicaton nedir?Bir P2P uygulaması, eşler(peers)arası bir ağdan farklı olarak, bir cihazın aynı iletişim oturumunda hem istemci hem de sunucu gibi davranmasına izin verir. Bu… Read More

Linux sistem performansı

Size Linux sistemlerindeki performansı izlemek ve yönetmek için kullanabileceğiniz birkaç ücretsiz araç tanıtacağız. Bu araçlar, Linux ortamındaki performans sorunlarının nasıl tanılanacağı ve düzeltileceği hakkında da yönergeler sağlar. Linux, izlenmesi ve ayarlanması gereken aşağıdaki ana kaynak türlerine sahiptir – İşlemci Hafıza Disk alanı İletişim hatları I / O Zamanı Ağ Saati Uygulama programları Performans Bileşenleri Aşağıdaki tabloda sistem zamanını alan beş ana bileşen listelenmiştir – Sr.No. Bileşen Açıklaması 1 Kullanıcı Durumu CPUCPU’nun kullanıcı programını kullanıcı durumunda çalıştırarak geçirdiği gerçek süre. Kütüphane çağrılarını yürütmek için harcanan zamanı içerir, ancak kendi adına çekirdeğe harcanan… Read More

Linux – Kullanıcı Yönetimi

Root hesabı Buna süper kullanıcı denir ve sistemin tam ve kontrolsüz bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Süper kullanıcı herhangi bir kısıtlama olmaksızın komutları çalıştırabilir. Bu kullanıcı sistem yöneticisi olarak kabul edilmelidir. Sistem hesapları Sistem hesapları, posta hesapları ve sshd hesapları gibi sisteme özgü bileşenlerin çalışması için gerekli olan hesaplardır. Bu hesaplar genellikle sisteminizdeki bazı işlevler için gereklidir ve bu hesaplarda yapılacak değişiklikler sistemi olumsuz etkileyebilir. Kullanıcı hesapları Kullanıcı hesapları, kullanıcılar ve kullanıcı grupları için sisteme etkileşimli erişim sağlar. Genel kullanıcılar genellikle bu hesaplara atanır ve genellikle kritik sistem dosyalarına ve… Read More

Linux -vi editör kullanımı

Bu bölümde vi Editörün Linux’ae nasıl çalıştığını anlayacağız. Linux’ta dosyaları düzenlemenin birçok yolu vardır. Ekrana yönelik metin editörü vi’yi kullanarak dosyaları düzenlemek en iyi yollardan biridir. Bu düzenleyici, satırları dosyadaki diğer satırlarla bağlamda düzenlemenizi sağlar. Vi editörünün VIM adı verilen geliştirilmiş bir sürümü de artık kullanıma sunulmuştur. Burada, VIM vi improved’dan gelir. vi genellikle Linux editörlerinde fiili standart olarak kabul edilir, çünkü; Genellikle Linux sisteminin tüm dağıtımlarında bulunur. Uygulamaları yönetim kurulu genelinde oldukça benzerdir. Çok az kaynak gerektirir. Ed veya ex gibi diğer editörlerden daha kullanıcı dostudur . Mevcut bir… Read More

Linux e-posta göndermek

Posta göndermek ve almak için Unix posta komutunu kullanırsınız. İşte e-posta göndermek için sözdizimi – Posta komutları ile ilgili önemli seçenekler şunlardır ; Sr.No. Seçenek ve Açıklama 1 -sKomut satırındaki konuyu belirtir. 2 -cKarbon kopyaları kullanıcı listesine gönderir. Liste, ayrıştırılmış bir ad listesi olmalıdır. 3 -bListeye kör karbon kopyalar gönderir. Liste, ayrıştırılmış bir ad listesi olmalıdır. Aşağıda, [email protected] adresine bir test mesajı göndermek için bir örnek verilmiştir.Daha sonra mesajınızı yazmanız ve ardından satırın başında “kontrol-D” yazmanız beklenir . Durdurmak için nokta (.) ‘ Yı aşağıdaki gibi yazmanız yeterlidir –Aşağıdaki gibi bir yönlendirme… Read More

Linux- Ortam

Bu bölümde, Unix ortamı hakkında ayrıntılı olarak konuşacağız. Önemli bir Unix kavramdır ortam ortam değişkenleri ile tanımlanır. Bazıları sistem tarafından, diğerleri sizin tarafınızdan, diğerleri kabuk tarafından veya başka bir program yükleyen herhangi bir program tarafından ayarlanır. Değişken, değer atadığımız bir karakter dizesidir. Atanan değer bir sayı, metin, dosya adı, aygıt veya başka herhangi bir veri türü olabilir. Örneğin, önce bir değişken TEST’i ayarlıyoruz ve sonra echo komutunu kullanarak değerine erişiyoruz – Ortam değişkenlerinin $ işaretini kullanmadan ayarlandığını ancak bunlara erişirken $ işaretini önek olarak kullandığımızı unutmayın. Bu değişkenler kabuktan çıkana kadar değerlerini korurlar. Sistemde oturum… Read More

Linux dosya izinleri ve erişim modları

Dosya sahipliği, dosyaları depolamak için güvenli bir yöntem sağlayan Unix’in önemli bir bileşenidir. Unix’teki her dosya aşağıdaki özelliklere sahiptir – Sahip izinleri – Sahibin izinleri , dosyanın sahibinin dosya üzerinde gerçekleştirebileceği eylemleri belirler. Grup izinleri – Grubun izinleri , bir dosyanın ait olduğu grubun üyesi olan bir kullanıcının dosyada hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini belirler. Diğer (dünya) izinleri – Başkaları için izinler, diğer tüm kullanıcıların dosya üzerinde gerçekleştirebilecekleri eylemi belirtir. İzin GöstergeleriKullanırken ls -l komutu, aşağıdaki gibi dosya izni ile ilgili çeşitli bilgileri görüntüler – İzinler üçlü gruplara bölünür ve gruptaki her konum şu sırayla belirli bir izni gösterir: okuma (r), yazma… Read More

Linux dizin yapısı ve yönetimi

Dizin, yalnız işi dosya adlarını ve ilgili bilgileri depolamak olan bir dosyadır. Sıradan, özel ya da dizindeki tüm dosyalar dizinlerde bulunur. Unix, dosyaları ve dizinleri düzenlemek için hiyerarşik bir yapı kullanır. Bu yapıya genellikle bir dizin ağacı denir. Ağacın tek bir kök düğümü, eğik çizgi karakteri ( / ) ve diğer tüm dizinler altında bulunur. Giriş Diziniİlk giriş yaptığınızda kendinizi bulduğunuz dizine ana dizininiz denir. Dosyalarınızı düzenlemek için oluşturacağınız ana dizininizde ve alt dizinlerinizde işinizin çoğunu yapacaksınız. Aşağıdaki komutu kullanarak istediğiniz zaman ana dizininize gidebilirsiniz – cd ~ = Bu… Read More

Linux dosya oluşturma, kopyalama, silme

Dosya OluşturmaHerhangi bir Unix sisteminde normal dosyalar oluşturmak için vi düzenleyicisini kullanabilirsiniz . Aşağıdaki komutu vermeniz yeterlidir-vi kaan Yukarıdaki komut, kaan adına sahip bir dosya açar. Şimdi, düzenleme moduna geçmek için i tuşuna basın . Düzenleme moduna girdikten sonra, içeriğinizi aşağıdaki programdaki gibi dosyaya yazmaya başlayabilirsiniz –“Bu benim ilk defa oluşturduğum bir linux dosyası. Yazdığım şeyleri buraya kaydedeceğim.” Programla işiniz bittiğinde şu adımları izleyin – *Düzenleme modundan çıkmak için esc tuşuna basın . *Dosyadan tamamen çıkmak için Shift + ZZ tuşlarına birlikte basın . Şimdi geçerli dizinde dosya adı ile… Read More

Linux dosya listeleme

Unix’teki tüm veriler dosyalar halinde düzenlenmiştir. Tüm dosyalar dizinler halinde düzenlenmiştir. Bu dizinler dosya sistemi adı verilen ağaç benzeri bir yapıda düzenlenmiştir. Unix ile çalışırken, şu ya da bu şekilde zamanınızın çoğunu dosyalarla çalışarak geçirirsiniz. Bu öğretici, dosyaları nasıl oluşturacağınızı ve kaldıracağınızı, bunları nasıl kopyalayacağınızı ve yeniden adlandıracağınızı, bunlara bağlantılar oluşturabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Unix’te üç temel dosya türü vardır – 1-Sıradan Dosyalar – Sıradan bir dosya, sistemde veri, metin veya program talimatları içeren bir dosyadır. Bu öğreticide, sıradan dosyalarla çalışma konusuna bakın. 2-Dizinler – Dizinler hem özel hem de… Read More

Linux Dosya Sistemi Yapısı

Windows’dan ilk geldiğimde ve Linux’u keşfettiğimde, Linux dosya sistemi yapısının biraz kafa karıştırıcı olduğunu gördüm, çünkü tüm hayatım boyunca Windows dosya sisteminden başka bir şey bilmiyordum. Ancak öğrenme eğrisine devam ettikten sonra, gizem çözüldü ve artık gerektiğinde Linux ve Windows arasında rahatça geçiş yapabilirim ve aslında Linux dosya sistemini öğrendikten sonra Windows dosya sistemini daha iyi anladığımı hissediyorum. Benim için iki dosya sistemi arasındaki en büyük fark, dosya sisteminin kökünün nereden başladığını anlamaktır. Windows’da, kök, genellikle C: \ olan sürücü harfinde başlar, bu da temel olarak sabit sürücüde başladığı anlamına… Read More

Linux dağıtımları, neden çok fazla linux dağıtımı var?

Linux’u kurmak istediğinizde, Linux’un tek bir varlık olmadığını görürsünüz öncelikle. Ubuntu , Fedora , Linux Mint ve diğer yüzlerce ‘Linux dağıtımları’ vardır ve bunların hepsi birbirine benzer. Peki neden bu kadar çok Linux işletim sistemi var? Ve sonra Linux’un bir işletim sistemi değil, sadece bir çekirdek olduğunu öğrenirsiniz Linux’un neden sadece bir çekirdek olduğunu, neden yüzlerce Linux türü olduğunu ve benzer görünmelerine rağmen neden farklı olduklarını açıklamak için bir benzetme kullanacağım. Linux sadece bir çekirdekBu ifade tamamen doğrudur. Ama bu ne demektir? Kitaplara bakarsanız, şu şekilde açıklanan Linux çekirdek yapısını… Read More

Linux nedir?

Linux, Helsinki Üniversitesi’nde öğrenciyken Linus Torvalds tarafından oluşturulan bir çekirdekten gelişen bir işletim sistemidir.  Diğer işletim sistemleri Windows, OS gibidir ama Linux açık kaynaklı bir işletim sistemidir; yani yazılımı herhangi bir şekilde kullanabilir, kopyalayabilir, çalışabilir ve değiştirebilirsiniz. Kaynak kodu ile dağıtılır, böylece kullanıcılar kodu görüntüleyebilir ve değiştirebilir. Linux, PC’lerden sunuculara ve cep telefonlarına kadar her şeyi destekleyen en yaygın kullanılan işletim sistemlerinden biridir. Aslında, Linux 90’lardan beri var ve dünya çapında ve akla gelebilecek her uygulama ve alanda kullanılıyor. Linux’un kısa tarihiLinus Torvalds Helsinki Üniversitesi’nde okurken UNIX işletim sisteminin ‘Minix’ adlı… Read More

SIP – response code

SIP yanıtı, bir istemci tarafından oluşturulan bir talebi yanıtlamak için kullanıcı aracısı sunucusu (UAS) veya SIP sunucusu tarafından oluşturulan bir mesajdır. Bir UAC tarafından taleplerin yeniden iletilmesini önlemek resmi bir onay olabilir. Yanıt, bir UAC için gereken bazı ek başlık alanları içerebilir. SIP’in altı yanıtı vardır. 1xx – 5xx HTTP’den ödünç alınmıştır ve 6xx SIP’ye eklenmiştir. 1xx geçici bir yanıt olarak kabul edilir ve geri kalanı nihai cevaplardır. S.No. Fonksiyon ve Açıklama 1 1xx: Geçici / Bilgilendirici Yanıtlar Bilgilendirme yanıtları çağrı ilerlemesini göstermek için kullanılır. Normal olarak yanıtlar uçtan ucadır… Read More

Regex (Regular Expressions) Nedir?

Regular-Expression, bir arama modelini tanımlamak için kullanılan özel bir metin dizesidir. 1940’larda normal dilleri tanımlamanın bir yolu olarak ortaya çıkmaya başladı, ancak 1970’lerde gerçekten programlama dünyasında ortaya çıkmaya başladılar. Şu anda modern programlama dillerinin neredeyse tamamında yer bulan, aynı söz dizimine (syntax) sahip olan, genellikle harflerden olusan karakterler dizisinin (katar / string) belirtilen kurallar çerçevesinde kısa yoldan ve esnek bir biçimde belirlenmesini sağlayan bir yapıdır. Asterisk’te regex’i genellikle dial pattern oluştururken kullanırız. Mesela şirketimizin satış departmenı ürünleri pazarlamak için uluslarası aramalar yapıyorlar. Bunun için bir dial plan yapıcaz ama aşağıdaki… Read More

SIP nedir? (Session Initation Protocol)

SIP (Session initation protocol)- Oturum Başlatma Protokolü, ağ üzerinden VoIP oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için bir sinyal protokolüdür.. Pratikte SIP’in en yaygın kullanımı VoIP ile yer bulmuştur. Bu yüzden VoIP ve SIP birbirlerine çok karıştırılır. Voip internet üzerinden ses iletişimine verilen adı iken SIP ise ip üzerinden yapılan haberleşmeye olanak sunan adından anlaşılacağı gibi oturumu açan yöneten sonlandıran sinyalleşme protokolüne verilen addır. Bilgi olarak, SIP’in bunun başka birçok kullanımı da var. Video konferans, anlık mesajlaşma ve hatta bilgisayar oyunları SIP kullanabilir. SIP’nin protokollerin uygulama katmanında bulunduğunu ve sadece bir… Read More

UDP nedir?

Kısa Kullanıcı Datagram Protokolü olarak tanımlanan , UDP TCP gibi bir ağ iletişimi olan protokolüdür ve UDP / IP olarak da adlandırılır. TCP/IP’ye, hız ve basitlik olarak bir alternatiftir ama güvenilirlikten ödün verir. TCP gibi, UDP de paketleri IP (Internet Protokolü) kullanarak aktarır . Bununla birlikte, paketlerin hangi verileri içerdiğine ve paketlerin gönderen ve alıcı tarafından nasıl ele alındığına göre farklılık gösterir. TCP bağlantı yönelimlidir . Protokol, bir iletişim oturumunun oluşturulmasını ve gönderen ile alıcının hangi verilerin aktarıldığını kabul etmesini gerektirir. TCP paketleri alındığında ve bir hata denetimi geçtiğinde, alıcı… Read More