SIP nedir? (Session Initation Protocol)

SIP (Session initation protocol)- Oturum Başlatma Protokolü, ağ üzerinden VoIP oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için bir sinyal protokolüdür.. Pratikte SIP’in en yaygın kullanımı VoIP ile yer bulmuştur. Bu yüzden VoIP ve SIP birbirlerine çok karıştırılır. Voip internet üzerinden ses iletişimine verilen adı iken SIP ise ip üzerinden yapılan haberleşmeye olanak sunan adından anlaşılacağı gibi oturumu açan yöneten sonlandıran sinyalleşme protokolüne verilen addır. Bilgi olarak, SIP’in bunun başka birçok kullanımı da var. Video konferans, anlık mesajlaşma ve hatta bilgisayar oyunları SIP kullanabilir.

SIP’nin protokollerin uygulama katmanında bulunduğunu ve sadece bir sinyal protokolü olduğunu belirtmek önemlidir. SIP, multimedya oturumlarının hiçbir detayını kendileri ele almaz.

SIP mesajları bir çağrıdaki katılımcıların kimliğini ve katılımcılara bir IP ağı üzerinden nasıl ulaşılabileceğini açıklar. SIP, diğer bir protol olan SDP (Session describtion protocol) Oturum Açıklama Protokolü ile oturum için oluşturulacak medya kanallarının türünü tanımlayacaktır – genellikle bu hangi kodeklerin kullanılabilir olduğunu ve medya motorlarının bir IP ağı üzerinden birbirlerine nasıl ulaşabileceğini bildirir.

Bu kurulum mesajı alışverişi tamamlandıktan sonra, medya, tipik olarak RTP gibi başka bir protokol kullanılarak değiştirilir.
SIP SDP yani session describtion protocolü’nden yararlanarak ortam ayrıntılarını işler. Gerçek zamanlı Aktarım Protokolü veya RTP, veri dağıtımını yönetir.

SIP, bir veya daha fazla kişiyle bir çağrı başlatarak başlar. Bu iletide, SIP istemcisi istek için parametreler oluşturur. Bunu daha önce belirtilen başlık alanlarını kullanarak yapar.

Leave A Comment