Linux dosya listeleme

Unix’teki tüm veriler dosyalar halinde düzenlenmiştir. Tüm dosyalar dizinler halinde düzenlenmiştir. Bu dizinler dosya sistemi adı verilen ağaç benzeri bir yapıda düzenlenmiştir.

Unix ile çalışırken, şu ya da bu şekilde zamanınızın çoğunu dosyalarla çalışarak geçirirsiniz. Bu öğretici, dosyaları nasıl oluşturacağınızı ve kaldıracağınızı, bunları nasıl kopyalayacağınızı ve yeniden adlandıracağınızı, bunlara bağlantılar oluşturabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Unix’te üç temel dosya türü vardır –

1-Sıradan Dosyalar – Sıradan bir dosya, sistemde veri, metin veya program talimatları içeren bir dosyadır. Bu öğreticide, sıradan dosyalarla çalışma konusuna bakın.

2-Dizinler – Dizinler hem özel hem de normal dosyaları saklar. Windows veya Mac OS hakkında bilgi sahibi olan kullanıcılar için Unix dizinleri klasörlere eşdeğerdir.

3-Özel Dosyalar – Bazı özel dosyalar, sabit sürücüler, CD-ROM sürücüleri, modemler ve Ethernet bağdaştırıcıları gibi donanıma erişim sağlar. Diğer özel dosyalar takma adlara veya kısayollara benzer ve farklı adlar kullanarak tek bir dosyaya erişmenizi sağlar.

Dosya listeleme
-ls komutu ile dosyaları listelerken, Ls komutu , listelenen dosyalar hakkında daha fazla bilgi almanıza yardımcı olacak -l seçeneğini kullanaibilirsiniz.

Listelenen tüm sütunlar hakkında :

  • İlk Sütun – Dosya türünü ve dosyada verilen izni temsil eder. Aşağıda tüm dosya türlerinin açıklaması verilmiştir.
  • İkinci Sütun – Dosya veya dizin tarafından alınan bellek bloklarının sayısını gösterir.
  • Üçüncü Sütun – Dosyanın sahibini temsil eder. Bu, bu dosyayı oluşturan Unix kullanıcısıdır.
  • Dördüncü Sütun – Sahibinin grubunu temsil eder. Her Unix kullanıcısının ilişkili bir grubu olacaktır.
  • Beşinci Sütun – Dosya boyutunu bayt cinsinden gösterir.
  • Altıncı Sütun – Bu dosyanın en son oluşturulduğu veya değiştirildiği tarihi ve saati temsil eder.
  • Yedinci Sütun – Dosyayı veya dizin adını temsil eder.

Ls -l listeleme örneğinde, her dosya satırı bir d, – veya l ile başlar. Bu karakterler, listelenen dosyanın türünü gösterir.
-: ASCII metin dosyası, ikili yürütülebilir dosya veya sabit bağlantı gibi normal dosya.
b: Özel dosyayı engelle. Fiziksel sabit sürücü gibi giriş / çıkış aygıt dosyasını engelleyin.
c: Karakter özel dosyası. Fiziksel sabit sürücü gibi ham giriş / çıkış aygıtı dosyası.
d: Diğer dosya ve dizinlerin bir listesini içeren dizin dosyası.
l: Sembolik bağlantı dosyası. Herhangi bir normal dosyadaki bağlantılar.
p: Adlandırılmış boru. İşlemler arası iletişim için bir mekanizma.
s: İşlemler arası iletişim için kullanılan soket.

Metakarakter
Meta karakterlerin Unix’te özel bir anlamı vardır. Örneğin, * ve ? metakarakterler. 0 veya daha fazla karakteri eşleştirmek için * , tek bir karakterle eşleştirmek için ( ? ) kullanılır.

Gizli dosyalar
Görünmez bir dosya, ilk karakteri nokta veya nokta karakteri (.) Olan bir dosyadır. Unix programları (kabuk dahil), yapılandırma bilgilerini depolamak için bu dosyaların çoğunu kullanır.

Gizli dosyaların bazı yaygın örnekleri dosyaları içerir –
.profile – Bourne kabuğu (sh) başlatma komut dosyası
.kshrc – Korn kabuğu (ksh) başlatma komut dosyası
.cshrc – C kabuğu (csh) başlatma komut dosyası
.rhosts – Uzak kabuk yapılandırma dosyası

Görünmez dosyaları listelemek için, belirtmek -a seçeneği ls –

Tek nokta (.) – Bu, geçerli dizini temsil eder.
Çift nokta (..) – Bu, üst dizini temsil eder.

Leave A Comment