Asterisk hunt group nedir?

Hung group dediğimiz şey, gelen aramaları yanıtlamak üzere ayarlanmış birkaç kişiden(üyeden) oluşan gruplardır. Bu sayede belirli bir numaraya (şirket telefon numarası) gelen çağrılar, önceden tanımlanmış bir dahili numara numarasına (hunt group) yönlendirilir. Çağrı, serbest bir hat bulunana ve arayan kişi bağlanana kadar hatlar havuzundan yayınlanabilir veya döndürülebilir. Bir çağrının bir av grubundaki telefonlar arasında dağıtılmasının dört yolu vardır.

  1. Broadcast: Av grubundaki tüm telefonlar aynı anda çalar.
  2. Top-Down:Çağrı ilk olarak listedeki ilk telefona gönderilir. Bu telefon meşgulse (veya cevapsız çaldığında) arama ikinci telefona gider ve bu numara dahili numaralar listesinden geçer.
  3. Longest Idle: Çağrı ilk olarak en uzun süre kullanılmayan telefona gönderilir. Bu meşgulse (veya cevaplanmamışsa), bir sonraki en uzun boş telefon çalar vb.
  4. Circular: İlk arama önce bir telefon çalar. Sonraki arama önce gruptaki ikinci telefonu çalar, vb.

Grup içindeki numaralar Çağrı Yöneticisindeki dahili numaralar olmalıdır.

Şimdi bunu asteriskte nasıl yapıyoruz hemen 2 extensiondan oluşan bir hunt-group oluşturark gösterelim.


Yukarıdaki örnekte bir tane extension oluşturmuş 300 diye ve 991123300 numarası arandığında 300 numaralı extensiona gidiyor ve orada bulunan SIP/james/SIP mathias diye 2 ayrı isimdeki üyeyi,extensionı yani cihazı arıyor.

Bu hunt group ile işyerinden satış deparmanı ve support deparmtnaında çalışan insanlar arasında çağrı dağıtımını yapabilirsiniz. Bu çağrı dağıtımının stratejileri var onları da bir dahaki yazımızda bahsedeceğiz.

Leave A Comment