Cisco Call-Routing Yapılandırma Öğeleri

CUCM çağrı yönlendirme sisteminin birincil bileşenleri şunlardır:
■ Rota Desenleri
■ Rota Listeleri
■ Güzergah Grupları
■ Ağ Geçitleri / Yolları

Route Pattern

Türkçe de Rota deseni olarak çevrilen router pattern , çevrilen bir dizi rakamla eşleşir. Kalıp, tek bir diyagonal numarayla eşleşen spesifik olabilir veya yüz binlerce olası numarayla eşleşen genel olabilir. Bu değişken hassasiyet, wildcard karakter basamakları kullanılarak yapılandırılır. Router pattern , yöneticinin herhangi bir çevrilen rakam dizesinin hedefini belirlemesine izin verir.

PSTN kadran erişimini sağlamak için Router pattern gereklidir. CUCM arama planını mevcut bir PBX arama planına entegre etmek için de kullanılabilirler; bu örnekte, Route pattern PBX tarafından kontrol edilen tüm DN’lerle (uzantılarla) eşleşir. Aslında, kullanıcıların herhangi bir numarayı aramasına ve istenen herhangi bir uç istasyona ulaşmasına izin vermek için bir Router pattern özelleştirilebilir.

Route patern, Route List veya bir Specific Gateway ile ilişkilidir.

Route List

Rota Listesi, Route group’un sıralı bir listesidir. Listedeki ilk giriş, tercih edilen çağrı yönlendirme yoludur; bu yol kullanılamıyorsa (arıza nedeniyle veya hiçbir devre / kanal olmadığından), ikinci bir seçenek yapılandırılırsa, bunun yerine kullanılır. Listede birkaç seçenek olabilir; her yeni çağrı seçenekleri yukarıdan aşağıya sırada kullanır.

Route Group

Bir Rota Grubu, PSTN’ye veya dağıtılmış tasarımlardaki uzak CUCM kümelerine devreleri desteklemek için yapılandırılmış cihazların (gateway veya trunk) bir listesidir. Rota Grupları yaygın olarak ortak sinyalleşme özelliklerine sahip cihazları içerecek şekilde yapılandırılır (örneğin, bir gruptaki bir PSTN PRI ağ geçitleri kümesi bir grupta ve başka bir gruptaki WAN IP trunk’lar diğer bir grupta toplanır ).

Gateway and Trunk

Gateway and trunk, PSTN’ye, dijital veya analog PBX’lere ve uzak kümelere IP WAN devrelerine veya servis sağlayıcılara IP-TSP devrelerine fiziksel olarak sonlanan ve bunları destekleyen cihazlardır.
CUCM, çeşitli gateway cihazlarını ve arabirimlerini destekler, eşler arası ağ geçidi protokolleri (H.323 ve SIP) veya ağ geçidi kontrol protokolleri (MGCP ve SCCP) ile kontrol eder.

Aşağıdaki şema call routing elemanlarını göstermektedir:

Leave A Comment