Cisco CUCM veritabanı

Bilmekisteyeceğiniz ilk şey, CUCM’nin bir küme ilişkisinde çalışmasıdır. Çoğu kişi bir server kümesi düşündüğünde, hata durumunda birbirlerinin kimliğini alan mirrored configurations yani aynı yapılandırmalara sahip birden çok server düşünür. Bu bir CUCM server kümesinin işlevselliği değildir. Bunun yerine, bir CUCM server kümesini, IP Telefonların ortak yararı için çalışan kendi, benzersiz yapılandırmaya sahip birden fazla ayrı sunucu olarak düşünün.

CUCM küme ilişkisi iki tür iletişim içerir:
CUCM Veritabanı İlişkisi: CUCM IBM Informix veritabanı, kümenin tüm “statik” verilerini içerir (directory numbers,, route planı, arama izinleri, vb.). Bu veriler kümedeki tüm sunuculara çoğaltılır.

CUCM Çalışma Zamanı Verileri: Adından anlaşılacağı gibi, çalışma zamanı verileri de CUCM kümesinde “gerçek zamanlı” olarak gerçekleşen her şeyi kapsar. Örneğin, bir cihaz bir CUCM sunucusuna kayıt yaptığında, o IP telefonuna “sahip olduğu” diğer tüm sunucularla iletişim kurar. CUCM, bu tür iletişim için Cisco tarafından özel olarak tasarlanmış bir yöntem kullanır: Intracluster Communication Signaling (ICCS).

CUCM kümesindeki tüm sunucular ICCS iletişimi için TCP oturumlarını oluşturur (TCP bağlantı noktaları 8002 ila 8004). Daha sonra, ilgi çekici bir şey olduğunda (telefon kaydı, çağrı başlatma, çağrı bağlantı kesme vb.), Sunucular olayı birbirlerine bildirir.

Öte yandan, CUCMdatabase ilişkisinde biraz daha fazla olay vardır. Yönetimi ICCS’den daha zor değildir (sadece sahne arkasında çalışıyor), ancak bilmek isteyeceğiniz bazı temel kavramları var. İlk olarak, CUCMIBM Informix veritabanı, Publisher olarak bilinen bir sunucunun veritabanının ana kopyasını tuttuğu tek yönlü bir çoğaltma yöntemi kullanır. Veritabanındaki tüm değişiklikler (bazı küçük istisnalar dışında) Publisher sunucusunda gerçekleşir ve Abonelere (Subscribers.) çoğaltılır.

Her CUCM kümesi tek bir Yayıncı(publisher)’yı ve en fazla sekiz Aboneyi(Subscribers) destekler. Aboneleri, IPT ağının “çalışanları” olarak düşünün. Bu sunucular çevir sesi veriyor, rakamlar alıyor, çağrıları yönlendiriyor ve beklemede olan müzik akışını sağlıyor. Ancak, Publisher genellikle yalnızca iki birincil işlevi gerçekleştirir: Veritabanını korur ve TFTP isteklerini sunar. Yayıncı, CUCM veritabanının yazılabilir tek kopyasının korunmasında böylesine kritik bir rol oynadığından, genellikle tüm ağır işlerden korunur.

Eminim bu noktada, birçoğunuz şu soruyu sordu: “CUCM Publisher veritabanının yazılabilir tek kopyasına sahipse, başarısız olursa ne olur?” Publisher başarısız olursa, CUCM kümesi bir tür “kilitli yapılandırma” (“locked configuration) moduna geçer. Artık veritabanında değişiklik yapamazsınız (yeni bir IP telefon eklemek, rota planını değiştirmek, beklemedeki bir müziği değiştirmek vb.).
Bunun tek istisnası, kullanıcılara yönelik özelliklerdir. Bunlar arasında telefonunuzu yönlendirme, mesaj bekletme ışığını etkinleştirme, Rahatsız Etmeyin düğmesine basma ve diğerleri gibi işlevler bulunur. CUCM Aboneleri bu değişiklikleri yerel veritabanlarına yazabilir, kümedeki diğer Abonelere çoğaltabilir ve bağlantıyı geri yüklediğinizde nihayetinde Yayıncıya geri dönebilir. Kullanıcıya yönelik özelliklerin Abone veritabanına yazmasına izin vererek, kullanıcılar bir Publisher hatasının ne zaman meydana geldiğini asla bilemezler! Bu özellik CUCM sürüm 5 ve sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu sürümden önce, bir Publisher hatası kullanıcı deneyimini kesinlikle etkiledi.

CUCM’nin veritabanı çoğaltma parçasını anladıktan sonra, çağrı akışı CME ile neredeyse aynıdır.


CME’de olduğu gibi, Cisco IP Phone tarafından kullanılan birincil CUCM sunucusu SCCP veya SIP ahize dışı mesajını alır ve çağrı yapılana kadar bir uyarıcı / yanıt tarzında uygun şekilde yanıt verir. Bir fark, IP telefonların artık yedek sunucu kullanabilmesidir (tek CME yönlendiricinin aksine).

Yapılandırmanıza bağlı olarak, bir IP phone üç adede kadar yedekli CUCM sunucusu kullanabilir. Birincil sunucu kapalıysa, ikincil sunucuyu kullanır. İkincil kapalıysa, üçüncül kullanır. CUCM server kümesi(cluster) dokuz adede kadar çağrı işleme sunucusunu (bir publisher and sekiz Subscribers) destekleyebildiğinden, farklı telefon gruplarına farklı birincil, ikincil ve üçüncül CUCM sunucuları atayarak IP telefonlarını manuel olarak dengeleyebilirsiniz.

Leave A Comment