Cisco Digit manipulasyon ile ilgili bazı senaryolar

Senaryo 1: Komut önek(prefix) ile PSTN failover oluşturma

Geleneksel telefon üzerinden VoIP iletişimini kullanmanın yararlarından biri, bir hedefe giden birden fazla yola sahip olabilmesidir.Aşağıda sık karşılaşılan bir senaryoyu göstermektedir.

Yukarıda Da gösterilen organizasyon, IP WAN’ı Arizona ve Teksas arasındaki birincil iletişim yolu olarak kullanmayı tercih etmektedir. Ancak, IP WAN’ın başarısız olması durumunda, ofisler arasındaki çağrılar PSTN’yi iletişim yolu olarak kullanmalıdır.

VoIP kullanmanın yararlarından biri, ses ağlarının tek bir kesintisiz iletişim yolunda birleştirilmesidir. Aramalar IP WAN üzerinden seyahat ettiğinden, Arizona ofisindeki kullanıcılar dört haneli (6XXX) uzantılarını kullanarak Texas ofisindeki kullanıcıları arayabilir. Benzer şekilde, Texas ofisindeki kullanıcılar dört haneli (5XXX) uzantılarını kullanarak Arizona ofisindeki kullanıcıları arayabilir. Arizona ofisindeki tüm kullanıcıların dört haneli eklenti yerine PSTN DID aralığını kullanarak Texas ofisini aramasını istemek zor olurdu.

Prefence ve Prefix komutlarının bir kombinasyonunu kullanarak bu dönüşümünün yukarıda gösterildiği gibi dinamik olarak gerçekleşmesine izin verebilirsiniz.

Preferene komutu, router’ın, destination-patter aynı olması durumunda hangi dial peer kullanması gerektiğini belirlemesine olanak tanır. Mantıksız görünebilir, ancak router daha düşük tercihlerin daha yüksek tercihlerden daha iyi olduğunu düşünür (tercih değeri 0-10 arasında herhangi bir sayı olabilir). Dial peer için varsayılan tercih 0’dır. Bu nedenle, her iki routerdaki dial peer 10 altında tercih 0 komutu gereksizdir.

Yukarıdaki örnekte Arizona routerına baktığınızda, dial peer 10’un Texas routerının daha çok tercih edilen yol olduğunu görebilirsiniz. VoIP dial peers kullanıldığı için, otomatik basamak sıyırma gerçekleşmez ve basamak değiştirme komutları gerekmez.(no digit-strip, forward-digits, and prefix komutlarının yalnızca POTS dial peers altında geçerli olduğunu unutmayın.) Arizona ve Teksas arasındaki IP bağlantısı başarısız olursa, Arizona routerı bir sonraki en çok tercih edilen dial peers 11 kullanmaya başlar, POTS dial peers otomatik basamak sıyırma özelliğinin üstesinden gelmek için, sayısal şerit komutu kullanılmaz. (Aksi takdirde, yönlendirici aranan numaradan 6 rakamı keser.) PSTN’de dört basamaklı bir sayı geçersiz olduğundan, 1512555 öneki komutu, çağrıyı PSTN üzerinden almak için gerekli önek bilgilerini ekler.

IP WAN başarısız olursa, kurulan tüm etkin çağrıların bağlantısı kesilecek ve tekrar aranması gerekecektir. Önceden belirlenmiş çağrılar için “dinamik yük devretme” mekanizması yoktur.

Senaryo 2: Operatör Çağrılarını Resepsiyonist’e Yönlendirme

Bu pratik senaryo oldukça basittir. Aşağıda gösterilen organizasyon, 0 numaralı operatöre yapılan tüm çaprıları, 5000 numaralı extensina yani resepsiyon görevlisine yönlendirmek istemektedir.

Bu bir “evrensel” dönüşüm olduğundan (her zaman çevrilen numarayı 0 ile 5000 arasında değiştirmek istersiniz), bu hedefi aşağıda gösterilen “num-exp” komutunu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Şimdi, 0 numarası kuruluşun herhangi bir yerinden arandığında (IP telefonu, FXS bağlantı noktası vb. Olabilir), ses yönlendiricisi otomatik olarak 5000’e dönüştürür ve ardından 5000 numarasına ulaşmasına izin veren bir dial peer arar .

Router , gelen dial peer eşleşmeye çalışmadan önce, çevrilen bir numarayı alır almaz num-exp komutunu uygular.

Senaryo 3: Acil Çağrılar için Özel POTS Hatları

Kuruluşlar VoIP bağlantılarına daha çok geçtikçe, merkezi bir tesisteki tüm PSTN çağrılarını (ve ücretli ücretleri) merkezileştirmek için uzak ofislerdeki geleneksel telefon bağlantılarını ortadan kaldırarak maliyet tasarrufu sağlayan avantajlar buluyorlar. Aşağıda bu tip ağ tasarımını göstermektedir. Bu tür bir çağrı yönlendirme, bir kuruluşun tek bir konumdan daha yüksek çağrı hacmi almasına izin verir, bu da genellikle kuruluşun PSTN taşıyıcısıyla daha ucuz uzun mesafe tarifeleri üzerinde pazarlık yapmasına izin verir.

PSTN çağrılarının merkezileştirilmesi önemli maliyet tasarrufu sağlasa da, uzaktaki sitelerin acil çağrı için en az bir yerel PSTN bağlantısı tutması gerekir. Bunun nedeni, PSTN taşıyıcılarının POTS bağlantısına dayalı olarak acil servis sağlayıcılarına konum bilgisi vermesidir. Uzak ofislerden acil aramalar IP WAN’ı geçecek ve PSTN bağlantısını merkezi sahada bırakacaksa, acil servis sağlayıcısı merkezi site için konum bilgisi alacaktır. Uzak ofisin boyutuna bağlı olarak, acil aramalar için genellikle bir veya iki analog FXO bağlantı noktası ayırabilirsiniz.

Aşağıdaki yapıladırmda, PSTN’ye bağlı çift FXO bağlantı noktaları için gerekli dial peers yapılandırır. Bu örnek, FXO bağlantı noktalarının 1/0/0 ve 1/0/1 olduğunu varsayar.

Bu yapılandırma, iki FXO bağlantı noktası için iki özdeş destiation pattern oluşturur. Tercih komutu daha fazla tercih edilen bir arama dial peer eşini belirtmek için kullanılmadığından, kullanıcı 911 veya 9911’i çevirdiğinde yönlendirici, FXO bağlantı noktalarından birini rastgele bir çıkış noktası olarak seçer (kullanıcılar 9 u dış hat çıkış olarak kullanılr genelde ). 911 hedef deseni (dial peers 10 ve 12) için oluşturulan dial peers de no digit-strip komutu verilmiştir. Aksi takdirde, POTS kadran eşlerinin automatic digit-stripping kuralı, açıkça tanımlanmış herhangi bir rakamı (bu durumda hepsi budur; yönlendirici PSTN’ye herhangi bir rakam göndermez) ayırır.

9911 destination pattern için oluşturulan dial peerslara (dial peer 11 ve 1), PSTN’ye sağa yaslanmış üç haneyi (bu durumda 911) göndermek için forward-digits 3 ve automatic digit-stripping kuralını başlangıçtaki 9 erişim kodunu kaldırmasına izin vermek için kullanır.

Senaryo 4: Çeviri Profillerini Kullanma

Şimdiye kadar tartışılan rakam manipülasyon komutları, bir sayıya “küçük çeviriler” gerçekleştirmenizi sağlar. Örneğin, prefix komutunu kullanarak bazı rakamlar ekleyebilir veya rakamların forward digits komutuyla bazı ayrılıp ayrılmadıgından emin olabilirsiniz. Num-exp komutu, en büyük değişiklikleri yapmanıza izin verir, ancak bu değişiklikler yönlendiriciye global olarak uygulanır ve bu, tüm durumların gerektirdiği esnekliği vermeyebilir. Çeviri profilleri bu ihtiyaçları karşılamak için kullanışlıdır. Kendinizi “Bu çevrilen numarayı, bu çevrilen numarayla değiştirmek istiyorum, ancak yalnızca bu bağlantı noktasından çıktığında” diyorsanız, bir çeviri profiline ihtiyacınız vardır.

Çeviri profilleri ile çalışmak kesinlikle daha önce tartışılan “basit” rakam manipülasyon yöntemleri ile çalışmak kadar kolay değildir. Çeviri profillerinin uygulanması için üç adımlı bir işlem gerekir:

Adım 1. Yönlendiricinin sayıyı nasıl dönüştüreceğini belirleyen kuralları tanımlayın.
Adım 2. Kuralları bir çeviri profiliyle ilişkilendirin.
Adım 3. Çeviri profilini bir dial peers’e atayın.

Bir bakıma, bu bir yönlendiricideki erişim listesi yapılandırmasına benzer.

Çeviri profillerinin yapılandırmasını bakmak için aşağıda gösterilen senaryoyu inceleyin.

Bu kuruluşun genel merkezi 602.555.6XXX PSTN sağlayıcısından DID serisini kullanmaktadır. Bu, PSTN arayanlarının bir resepsiyonist tarafından yönlendirilmeden doğrudan kuruluşa arama yapmalarını sağlar. Tipik olarak, bir DID numarası bloğu kiraladığınızda, PSTN taşıyıcısı sayıları dört basamaklı bir uzantıya indirir. Bu durumda, kuruluşa atanan DID bloğu (6XXX) dahili uzantı aralığına (5XXX) uymuyor. Bu ağın yöneticisi, tüm 6XXX aranan numaralarını 5XXX’e çevirmek istiyor, ancak yalnızca bu aranan numaralar T1 PSTN arayüzünden geliyorsa, uzak ofisin numaralandırma şemasına müdahale etmiyor. Bunu yapmak için num-exp 6 … 5 … global yapılandırma komutunu kullanamaz, çünkü uzak ofiste 6XXX uzantılarını çevirmeye engel olur. Bu durum çeviri profilleri için idealdir.

Çeviri profillerini yapılandırmanın ilk adımı çeviri kurallarını oluşturmaktır. Bunlar, aşağıda gösterilen genel sözdizimini kullanır.

Aşağıda şekilde senaryo için gerekli çeviri kuralını yapılandırır.

Kural 1 komutundaki sözdizimi biraz şifreli görünebilir. Eğik çizgi kümesi (/) arasındaki ilk girdi eşleşme ifadesidir. Bu yönlendiriciye “6 sayısını arayın” der. İkinci eğik çizgi kümesi arasındaki girdi set deyimidir. Bu yönlendiriciye, “Maç bildiriminde bulduğunuz 6’yı 5 ile değiştirin.” Bu durumda, yönlendirici bulunan ilk 6’yı 5 olarak değiştirir.

Neyse ki, Cisco, çeviri kuralının arayüze uygulandıktan sonra düzgün çalışacağını sadece ümit etmiyor! Aşağıda gösterildiği gibi, oluşturduğunuz kuralları test etmek için ayrıcalıklı moddan test voice translation-rule komutunu kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki çıktı, çeviri kuralı testlerinin başarıyla yapıldığını gösterir. 6546, 5546’ya ve 6677, 5677’ye çevrildi.

Ardından, sesli çeviri kuralını almanız ve bir çeviri profiline atamanız gerekir. Çeviri profili, çeviri kuralının arama (arayan kimliği veya ANI) veya çağrılan (aranan numara veya DNIS) bilgilerini değiştirip değiştirmeyeceğini belirler.Aşağıdaki örnek CHANGE_DID adlı bir çeviri profiline çeviri kuralı 1’i atar.

Örnek 6-23, çeviri kuralı 1’i çağrılan (aranan numara) çeviri olarak atar. Senaryo DID bilgilerini değiştirmenizi gerektirdiğinden, bu uygun atamadır. Çeviri kuralını çağrı çevirisi olarak atamak, kuruluşa çağrıda bulunan kişinin arayan kimliğini değiştirir.

Son adım, çeviri profilini atamaktır. Aşağıdaki örnekte, yönlendiricinin PSTN’den gelen aramalar için gelen dial peer olarak POTS dial peer 100’ü kullandığını varsaymaktadır:

HQ_RTR(config)# dial-peer voice 100 pots
HQ_RTR(config-dial-peer)# translation-profile incoming CHANGE_DID

Örnekte çeviri profilini gelen yönde uyguladığına dikkat edin. Bu, giden çağrılar yerine PSTN’den gelen çağrıları etkilemesine neden olur. Çeviri profili şu anda senaryonun amacına ulaşıyor.

Tüm bu çeşitli sayısal manipülasyon yöntemleri ile, iki soru hızla ortaya çıkıyor: Önce hangi yöntem uygulanır? Aşağıdaki örnek, giden POTS dial peers için işlem sırasını göstererek bu soruları cevaplar. VoIP dial peers için de aynı şey geçerlidir ; ancak, çoğu basamak değiştirme komutu yalnızca POTS kadran eşleri için geçerlidir.

Leave A Comment