SIP – Çağrı yönlendirme(cevapsız) çağrı akışı

Bu senaryoda, Kullanıcı B’nin yanıt olmaması durumunda ağdan çağrı yönlendirme talep ettiği Cisco SIP IP telefonları arasında başarılı çağrı yönlendirmeyi gösterir. Kullanıcı A Kullanıcı B’yi aradığında, proxy sunucusu aramayı Cisco SIP IP telefon B’ye vermeye çalışır ve cevap yoksa, arama Cisco SIP IP telefon C’ye aktarılır.

Çağrı akışı senaryosu aşağıdaki gibidir:

  1. Kullanıcı B, telefonlarının (Cisco SIP IP telefonu B) belirli bir süre içinde cevaplanmaması durumunda, şebekenin gelen aramaları Cisco SIP IP telefon C’ye yönlendirmesi gerektiğini ister.
  2. A kullanıcısı B kullanıcısını arar.
  3. B Kullanıcısının telefonu yanıtlanmaz.
  4. Ağ aramayı Cisco SIP IP telefonuna C aktarır.


1
INVITE— Cisco SIP IP telefonu A, SIP proxy sunucusuna bir SIP INVITE isteği gönderir. DAVET talebi, Kullanıcı B’ye bir çağrı oturumuna katılma davetidir.
DAVET isteğinde:
• Kullanıcı B’nin telefon numarası, SIP URL’si biçiminde İstek-URI alanına eklenir. SIP URL’si, Kullanıcı B’nin adresini tanımlar ve bir e-posta adresine benzer bir form alır (kullanıcının telefon numarası olduğu ve ana bilgisayar bir etki alanı adı veya sayısal bir ağ adresidir). Örneğin, Kullanıcı B’ye DAVET isteğinde yer alan İstek-URI alanı “INVITE sip: [email protected]; user = telefon.” “User = phone” parametresi, Request-URI adresinin kullanıcı adı yerine bir telefon numarası olduğunu ayırt eder.
• Cisco SIP IP telefonu A, -from alanında çağrı oturumu başlatıcısı olarak tanımlanır.
• Çağrıya benzersiz bir sayısal tanımlayıcı atanır ve Call-ID alanına eklenir.
• Tek bir arama ayağındaki işlem numarası CSeq alanında tanımlanır.
• Kullanıcı A’nın almaya hazır medya kapasitesi belirtilir.
2 INVITE—SIP proxy sunucusu SIP INVITE isteğini SIP yönlendirme sunucusuna gönderir.
3 300 Multiple Choices— SIP yönlendirme sunucusu, SIP proxy sunucusuna bir SIP 300 Çoklu seçenek mesajı gönderir. Mesaj B Kullanıcısına SIP telefon B veya Cisco SIP IP telefon C’den ulaşılabileceğini gösterir.
4 INVITE— SIP proxy server sends a SIP INVITE request to Cisco SIP IP phone B. The INVITE request is an invitation to User B to participate in a call session.
5 180 Ringing—Cisco SIP IP telefonu B, SIP proxy sunucusuna bir SIP 180 Çalma yanıtı gönderir.
6 180 Ringing— SIP proxy sunucusu, Cisco SIP IP telefon A’ya bir SIP 180 Çalma yanıtı gönderir.

Zaman aşımı süresi telefon yanıtlanmadan önce dolar.

7 CANCEL (Ring Timeout)—SIP proxy sunucusu, davetiyeyi iptal etmek için Cisco SIP IP telefon B’ye bir İPTAL isteği gönderir.
8 200 OK— Cisco SIP IP phone B sends a SIP 200 OK response to the SIP proxy server. The response confirms receipt of the cancellation request.
9 INVITE—SIP proxy sunucusu, Cisco SIP IP telefon C’ye bir SIP INVITE isteği gönderir. INVITE isteği, bir kullanıcı oturumuna katılmak için C Kullanıcısına bir davettir.
10 180 Ringing— Cisco SIP IP telefonu C, SIP proxy sunucusuna bir SIP 180 Çalma yanıtı gönderir.
11 200 OK— Cisco SIP IP telefonu C, SIP proxy sunucusuna bir SIP 200 OK yanıtı gönderir.
12 200 OK—SIP proxy sunucusu, SIP 200 OK yanıtını Cisco SIP IP telefon A’ya iletir.
13 ACK— Cisco SIP IP telefonu A, SIP proxy sunucusuna bir SIP ACK gönderir. ACK, Cisco SIP IP telefon A’nın Cisco SIP IP telefon C’den 200 OK yanıtı aldığını doğrular.
14 ACK—SIP proxy sunucusu SIP ACK’yı Cisco SIP IP telefon C’ye iletir. ACK, Cisco SIP IP telefon A’nın Cisco SIP IP telefon C’den 200 OK yanıtı aldığını doğrular.

Leave A Comment