WAN Bağlantı türleri

PSTN – Public Switched Telephone Network nedir?

PSTN basitçe veya en yaygın olarak ‘telefon hattı’ olarak bilinir. Bu, yalnızca tek bir telefon numarası kullanarak bir seferde bir görüşme için yalnızca bir satır kullanma ihtiyacı duyan tüm kullanıcılar tarafından en sık kullanılan yöntemdir. PSTN, analog ses verilerini iletmek için devre anahtarlı bakır telefon hatlarının kullanıldığı eski bir teknoloji kullanır. Evde ve küçük bir işletmede sahip olduğunuz temel hizmettir.
Özel bir hizmet olarak, bir PSTN hattı çağrı yapılırken başka hiçbir amaçla kullanılamaz. PSTN telefon numarası bir telefon hattına eşdeğerdir.

DİAL-UP NEDİR?

Çevirmeli bağlantı, İnternet hizmetinin ilk biçimlerinden biridir. Bu bağlantı türü, veri paketlerini taşımak ve kullanıcılara web erişimi sağlamak için geleneksel telefon hatlarının kullanılmasına dayanır. [1] İnternetin hala genç olduğu günlerde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, yavaş veri aktarım hızları ve kullanıcılar internete eriştiğinde telefon hatlarına güvenmesi nedeniyle şu anda internete bağlanmak için modası geçmiş bir yöntem olarak etiketlenmiştir. [2] Bu, bir ev çevirmeli bağlantısının her seferinde yalnızca bir hizmet sağladığı ve çevirmeli bağlantısı olan bir evdeki kişilerin aynı anda arama yapmak ve internette gezinmek için telefonu kullanamayacağı anlamına gelir.

Çevirmeli bağlantılar, kullanıcılara 56Kbps bant genişliği sağlayabilir [3] ve 56K modem yalnızca 1998’de kullanılabilir hale geldi. Önceki modemler, günümüz standartlarına göre veri ve medyayı işleyemeyecek önemli ölçüde daha düşük hızlarda çalışıyordu.

BROADBAND ACCESS NEDIR?

Geniş Bant İnternet Erişimi, bugüne kadarki en popüler WAN protokolünü ifade eder. 256Kbps’den daha yüksek veri iletim hızlarıyla yüksek hızlı internet erişimi sağlar. Mevcut geniş bant teknolojileri arasında Dijital Abone Hattı (DSL) ve Kablo Modemler bulunmaktadır. En son geniş bant bağlantısı, veri iletimi için fiber optik kabloların kullanılmasıdır. Birden çok sinyal ve çeşitli veri türleri gönderebilen veya alabilen geniş bant genişliği veri iletimiyle sonuçlanır.

KABLO INTERNET – KABLO MODEM NEDIR?

Kablo modem, bir bilgisayar sistemini kablolu televizyon ağı üzerinden Internet’e bağlayan bir cihazdır. Geniş bant internete erişim sağlamak için bir analog sinyali dijital bir sinyale dönüştürür . Bir kablo modem, bir koaksiyel kablo ve daha sonra modemden bir bilgisayara veya ağ yönlendiricisine Cat 5 ( Ethernet ) kablosu bağlayarak çalışır . Koaksiyel kablo TV hatları üzerinden çalışır ve yüksek hızlı Internet erişimi sağlar. Kablo modemler her zaman açık bir bağlantı ve hızlı veri aktarım hızları sunduğundan , bunlar geniş bant aygıtlar olarak kabul edilir .

İnternet’in ilk yıllarında popüler olan çevirmeli modemler , analog telefon hatları üzerinden 56 Kbps’ye yakın hızlar sundu . Sonunda, DSL ve kablo modemler , çok daha yüksek hızlar sundukları için çevirmeli modemlerin yerini aldı.

DSL – DİGİTAL SUBSCRİBER LİNE NEDİR?

“Dijital Abone Hattı” anlamına gelir. DSL, dijital sinyalleri standart telefon hatları üzerinden aktarmak için kullanılan bir iletişim aracıdır . Kablo İnternet ile birlikte DSL, İSS’lerin geniş bant İnternet erişimi sağlamanın en popüler yollarından biridir . DSL, uygulayıcılardan ve servis sağlayıcılardan büyük ilgi görüyor. Bunun nedeni, mevcut telekomünikasyon altyapısında nispeten küçük değişikliklerle dağınık konumlara yüksek bant genişliği veri hızları sunmasıdır.

DSL Türleri ——–

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ADSL asimetrik DSL anlamında olup, veri alım ve gönderim hızlarının birbirinden farklı olabilmesini ifade eder. Veri alım hızı, veri gönderim hızından fazladır. Günümüzde en çok kullanılan bağlantı teknolojisidir. Telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilmektedir.

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)
SDSL simetrik DSL anlamında olup sinyalleri simetrik olarak iletir. ADSL hizmetinin aksine veri alım ve gönderim hızları için aynı kapasiteyi sunar. 2 Mb/s hızındaki verileri bakır kablo aracılığıyla çift yönlü olarak taşır.

VDSL (Very-High Bitrate Digital Subscriber Line)
VDSL, yüksek hızlı abone hattı anlamına gelmektedir. Santrale kısa mesafede bulunan internet kullanıcıları için yüksek bant genişliği sunar. Hızlıdır ve iletimi bakır kablo vasıtasıyla gerçekleştirir. ADSL hizmeti de bakır kablo kullanmaktadır fakat VDSL hizmetinin kullanıcıya yüksek bant genişliği sunmasıyla ADSL hizmetinden farklılaşır. Devamında VDSL2 teknolojisi geliştirilmiştir.

HDSL(High Bit Rate Digital Subscriber Line)
HDSL yüksek bit hızında sayısal abone hattı anlamına gelmektedir. Bakırdan simetrik kablo çiftleri kullanır. Yüksek frekansta bant genişliğine izin veren ilk DSL teknolojisidir. Yeni kurulumlarda fiber kablo kullanılmaktadır. HDSL düşük maliyet, yüksek performans ve düşük bakım vb. özelliklerinden dolayı hala tercih edilmektedir. HDSL2 ve SDSL teknolojileri HDSL hizmetinin özelliklerini kullanarak gelişmiştir.

ISDN – INTEGRATED SERVİCES DİGİTAL NETWORK NEDİR?

ISDN veya Tümleşik Hizmetler Dijital Ağı, hem veriyi hem de sesi dijital bir hat üzerinden ileten devre anahtarlı(circuit-switched) bir telefon ağı sistemidir. Ayrıca veri, ses ve sinyal iletimi için bir dizi iletişim standardı olarak düşünebilirsiniz. Bu dijital hatlar bakır hatlar olabilir. Eski sabit hat teknolojisini dijitale taşımak için tasarlanmıştır. Evlerde kullanılan analog telefonlar ile ISDN arasındaki en temel fark şudur. Analog telefonlarda telefon bilgisi santraller arasında sayısal olarak taşınır, evinize en yakın santralde analog işarete çevrilir ve ev telefonunuza kadar analog bir işaret olarak iletilir.

ISDN bağlantıları, geleneksel bağlantılardan daha iyi hız ve daha yüksek kalite sağlama konusunda bir üne sahiptir. Daha yüksek hızlar ve daha iyi bağlantılar, veri aktarımlarının daha güvenilir bir şekilde seyahat etmesini sağlar.

ISDN ve DSL arasında birkaç önemli fark vardır. Yeni başlayanlar için DSL, verileri bir ISDN hattından çok daha hızlı iletir. Bunun nedeni, ISDN’nin tekil bir hat üzerinden geçen bir dial-up hizmeti olmasıdır. DSL bağlantılarının asla arama yapma gerekmez. Bunlara bazen “always on connection” denir. Bu nedenle, DSL paketlerini 100 Mbps’ye kadar hızlarda gönderirken, ISDN 128 Kbps civarındadır.

İki tür ISDN ağı vardır –
BRI (Basic Rate Interface)
PRI (Primary Rate Interface)

BRI ve PRI arasındaki en büyük fark, hizmet seviyesi ve güvenilirliktir.

Hem PRI hem de BRI ISDN, veri göndermek için B kanallarını ve diğer iletişim biçimleri için D kanallarını kullanır. Fark, bunu başarmak için kullandıkları kanal sayısında yatmaktadır. Örneğin, BRI yalnızca 2 B kanalı ve 1 D kanalı kullanır. Maksimum 128 kbps hıza sahiptir.

BRI (Basic Rate Interface) – Bu, onun biri olduğu durumda 64 kbps bant seçenekleri altında 2B + 1D kanalından oluşur. Ağa bağlanırken standart twisted pair bakır kablo kullanılır. Veriler daha sonra tam dupleks işlemi sağlamak için her iki yönde eşzamanlı olarak iletilebilir.

PRI (Primary Rate Interface) – Bu yapılandırma, Temel Hız Arabiriminden daha fazla sayıda kanal taşır ve bant genişliği 64 kbps olan bir D kanalına sahiptir. B kanal sayısı konuma göre değişir. Avrupa ve Avustralya’da, toplam 2.048 Mbps (E1) veri hızı sağlayan 30B + D yapılandırması kabul edilmiştir. Kuzey Amerika ve Japonya için 23B + 1D yapılandırması kabul edildi. Bu, 1,544 Mbps (T1) toplam veri hızı sağlar.

E1 ve T1 TELEPHONE LINES

Ses ve veri için en popüler dijital hat servislerinden ikisi T1 ve E1’dir. Bulunduğunuz yere bağlı olarak, muhtemelen bu hizmetlerden birine aşina olursunuz, diğerine değil. Çünkü bunlar coğrafi standartlar. İşletmeniz uluslararası sınırları aşıyorsa, her iki telekom standardını da bilmek isteyebilirsiniz.

T1 hizmeti ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore’de bulunmaktadır. E1, Avrupa’da ve dünyanın birçok yerinde kullanılır. E harfi buradan gelmektedir. T ise “T-Carrier” anlamına gelir. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Bell Labs tarafından geliştirilen ve anahtarlama merkezleri arasında birden fazla telefon görüşmesi yapmak için kullanılan bir standarttır. Daha sonra, hem T1 hem de E1 telefon mirasının ötesine geçti ve işletmelere ve diğer kuruluşlara dijital veri hizmeti için popüler oldu. Her ikisi de bugün hala oldukça popüler.

T1 ve E1’i aynı anda tartışmanın nedeni, farklı olmaktan çok benzer olmalarıdır. Her ikisi de telefon görüşmelerinin sayısallaştırılmasına ve TDM ile sinyallerin iletilmesine dayanıyor. Her kanala DS0 adı verilir ve 64 Kbps boyutundadır. Fiziksel arayüz iki çift bükümlü çift bakır telefon hattı, ev ve iş telefonu servisi için kullanılan hatların aynı tiptir. Bir çift iletim için kullanılır ve diğer çift alma kanalı içindir.

T1 ve E1’in birbirine benzemesi tesadüf değildir. Amerika Birleşik Devletleri ilk önce standardını geliştirdi. Avrupa, T1’in birçok yönünü kopyaladı, ancak standartları için bazı iyileştirmeler ekledi. En büyük fark hat hızı veya bant genişliğidir. T1 hatları 1.544 Mbps hızında çalışıyor. Bundan 1.536 Mbps, yük olarak adlandırılan bilgileri aktarmak için kullanılır. Diğer 8 Kb / sn, senkronizasyon ve bakım işlevleri içindir. T1 hatları 24 DS0 kanalı taşıyan 24 zaman aralığına sahiptir. Her kanal bir telefon görüşmesi olabilir veya 1.536 Mbps bant genişliğinde veri taşımak için 24 zaman diliminin tümü kullanılabilir. Bu BW’ye genellikle 1,5 Mbps denir.

E1 hatları 2.048 Mbps hızında çalışıyor. Bu bant genişliği 32 zaman aralığını taşır. T1 hatlarından farklı olarak, E1 hatları özellikle senkronizasyon ve bakım için bir zaman aralığı veya kanal atar. Başka bir zaman aralığı genellikle sinyalleme için ayrılmıştır. Böylece, bir E1 hattı, 30 zaman diliminde 1.920 Mbps veya 31 zaman diliminde 1.984 Mbps kullanıcı yükünü destekler. Buna genellikle 2 Mbps bant genişliği denir.

Japonya’nın 1.544 Mbps T1 hat standardını kullanırken, senkronizasyon ve bakım bitlerinin kullanımında farklılıklar olduğu da belirtilmelidir. Japonya’daki bir T1 hattına J1 hattı denir.

FIBER OPTIC INTERNET NEDIR?

Fiber optik kablo, yüksek hızlı bir veri iletim aracıdır. Hafif kirişler taşıyan küçük cam veya plastik filamentler içerir. Dijital veriler kablodan hızlı ışık atımları ile iletilir. Fiber optik iletimin alıcı ucu, ışık atımlarını bilgisayar tarafından okunabilen ikili değerlere çevirir.

Fiber optik kablolar verileri ışık dalgaları üzerinden ilettiklerinden, ışık hızında bilgi aktarabilirler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, fiber optik kablolar herhangi bir veri iletim ortamının en hızlı veri aktarım hızlarını sağlar. Bakır tellere veya telefon hatlarına kıyasla gürültü ve parazite daha az duyarlıdırlar. Bununla birlikte, fiber optik kablolar metalik muadillerinden daha kırılgandır ve bu nedenle daha fazla koruyucu ekranlama gerektirir. Bakır teller gerektiğinde birleştirilip onarılabilirken, kırık fiber optik kabloların sıklıkla değiştirilmesi gerekir.

Fiber optik kablolar hızlı aktarım hızları ve büyük bant genişliği sağladığı için, Internet omurgasının büyük bir kısmı için kullanılırlar. Örneğin, ABD ve Avrupa arasındaki çoğu transatlantik telekomünikasyon kablosu fiber optiktir. Son yıllarda, fiber optik teknolojisi yerel internet bağlantıları için de giderek daha popüler hale geldi. Örneğin, bazı ISS’ler artık bir fiber optik hat üzerinden Internet erişimi sağlayan “fiber Internet” sunmaktadır. Fiber bağlantılar evlere ve işletmelere 1 Gbps veri aktarım hızı sağlayabilir.

WIRELESS NEDIR?

Bilgi işlem dünyasında, “kablosuz” terimi oldukça belirsiz olabilir, çünkü birkaç farklı kablosuz teknolojiyi ifade edebilir. Bilgisayarların sahip olduğu en yaygın iki kablosuz özellik türü Wi-Fi ve Bluetooth’tur.

Wi-Fi, kablosuz ağ iletişimi için kullanılan teknolojidir. Bilgisayarınızda bir kablosuz kart varsa, büyük olasılıkla Wi-Fi uyumludur. Kablosuz kart, Wi-Fi standardını da temel alan bir kablosuz yönlendiriciye aktarır. Kablosuz yönlendiriciler genellikle kablosuz ağa bağlı herkese Internet erişimi sağlayan bir ağa, kablolu modeme veya DSL modeme bağlanır.

Evinizdeki bilgisayarları bağlamanın en kolay ve en ucuz yolu , kablolar yerine radyo dalgaları kullanan bir kablosuz ağ kullanmaktır . Fiziksel tellerin olmaması bu tür ağı çok esnek hale getirir. Örneğin, bir dizüstü bilgisayarı ağ kablolarıyla uğraşmadan ve bağlantınızı kaybetmeden odadan odaya taşıyabilirsiniz. Dezavantajı, kablosuz bağlantıların genellikle Ethernet bağlantılarından daha yavaş olması ve ağınızı korumak için önlemler almadığınız sürece daha az güvenli olmasıdır.

Bluetooth, kablosuz klavyeler ve fareler, kablosuz yazdırma ve kablosuz cep telefonu kulaklıkları için sıklıkla kullanılan teknolojidir. Bluetooth klavye veya fare gibi bir cihazı kullanabilmek için bilgisayarınızda Bluetooth etkinleştirilmiş veya bir Bluetooth adaptörü kurulu olmalıdır.

Bilgisayarlar, Wi-Fi ve Bluetooth dışındaki diğer kablosuz teknolojileri de kullanabilir. Uzaktan kumandalar ve kablosuz fareler gibi ürünler kızılötesi veya diğer tescilli kablosuz teknolojilerini kullanabilir. Mevcut birçok kablosuz seçenek nedeniyle, satın almayı düşündüğünüz herhangi bir kablosuz cihazın sistem gereksinimlerini kontrol etmek iyi bir fikirdir.

SATELLITE INTERNET – UYDU INTERNET NEDIR?

Uydu internet, karasal altyapıdan bağımsız bir şekilde uydu üzerinden çift yönlü internet hizmeti almak için geliştirilmiş iletişim sistemleridir. Uydudan internet bağlantısı, uydu üzerinden televizyon yayınları alınırken kullanılan çanak antenlere benzer bir anten ile uydu üzerinden yüksek hızlarda veri alıp gönderimini sağlar.

ADSL için bulunduğunuz yerde bir altyapı olması şarttır. Benzer şekilde 4G sistemler için de servis sağlayıcıların bulunduğunuz bölgeye bu hizmeti götürmüş olması gerekmektedir. Uydudan internet sistemleri için ise bu tür bir özel yatırım ihtiyacı yoktur. Başvurunuzdan sonra, ihtiyaçlarınız belirlenir ve size uygun çözümlerle ( Sabit IP, paylaşım oranı, anten büyüklüğü vb.) kısa sürede kurulum yapılarak sistem devreye alınır.

Uydudan internet hizmetinin yanında VoIP, televizyon yayınları hatta canlı yayın geçişleri gibi hizmetler de verilmektedir. Bu da uydu internetini telekomünikasyon altyapısı kötü veya olmayan yerlerde kullanımının çok fazla tercih edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda doğal afetler vb. durumlarda karasal hattın kullanımının imkânsız olması gibi durumlarda ise uydu internet kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Bu da uydu internetinin tercihini bir kat daha arttırmaktadır.

Leave A Comment