Cisco Call manager çağrı akışları

Cisco Unified Communications Manager’daki (CUCM) arama planı daha karmaşıktır, çünkü çağrıları yönlendirmek için ağ geçitleri gibi uzak bileşenleri kullanan dağıtılmış bir sistemdir. Bu bölüm, farklı senaryolarda çağrı sinyali ve sesli trafik akışını, çağrı yönlendirme sisteminin bileşenlerini, çağrı yönlendirme karar sürecini, bileşen yapılandırmasını, fazlalığı ve kısıtlamayı tanıtır ve tartışır.

Centralized Remote Branch Call Flow – Merkezileştirilmiş Uzak Şube Çağrı Akışı

Merkezi bir dağıtımda, CUCM server ana konumda, uzak şubelerdeki bir veya daha fazla konumla bir IP WAN ile bağlanır. Şube ofis IP telefonları, hem sinyalleme hem de on-net trafiği için IP WAN’ı kullanır. Şube IP telefonlarından yapılan off-net çağrılar, tasarıma bağlı olarak gateway veya ana konum ağ geçidinden yönlendirilebilir.

Sinyalizasyon ve ses taşıyıcı akış yolları, tek site dağıtımındakiyle aynıdır; fark, şube telefonlarının WAN üzerinden tüm sinyal trafiğini CUCM sunucusuna göndermesinin yanı sıra, diğer konumlardaki IP telefonlarına internet üzerinden direk oalrak RTP ses akışlarının gönderilmesidir. Ancak, bir şube telefonu başka bir şube telefonu ararsa, her iki telefon da WAN üzerinden CUCM’ye sinyal gönderir, ancak RTP ses akışları her zaman olduğu gibi doğrudan telefondan telefona şubede kalır. Aşağıdaki şekil Merkezi Uzak Şube çağrı akışını göstermektedir.

Centralized Deployment PSTN Backup Call Flow – Merkezi Dağıtım PSTN Yedek Çağrı Akışı

IP WAN’ın başarısız olması durumunda, şubedeki tüm telefonlar ana konumda CUCM ile olan bağlantılarını kaybeder ve artık çalışmazlar. Bu durumda, şube telefonlarına yerel olarak kayıt ve çağrı kontrol sinyali sağlamak için Survivable Uzak Site Telefonu (SRST) önerilir. SRST, şube telefonları arasında IP to IP arama yapmalarını sağlar, ancak şube telefonlarından diğer konumlara aramalar (on-net veya off-net ) yapılırsa başarısız olurlar. Bunun nedeni, şube ağ geçidi yönlendiricisinde çağrı yönlendirme yapılandırmasının olmamasıdır. Genel olarak, şube ağ geçidi, şube telefonlarına genel anahtarlamalı telefon şebekesine (PSTN) erişim sağlamak için CUCME özelliklerinin bir alt kümesiyle yapılandırılır. SRST yönlendirici arama planı düzgün yapılandırılırsa, şube kullanıcıları yine de başka konumlarda bulunan telefonları,extensionlara on-net aramalar yapabilir ve SRST yönlendiricisi PSTN yönlendirmesi için aranan basamakları şeffaf bir şekilde değiştirir. Çoğu kullanıcı WAN hatasının farkında olmayacaktır.

CUCM perspektifinden, şube telefonlarının kaydı kaldırılmıştır ve ulaşılamaz olarak kabul edilir. Bu tamamen doğru değildir (çünkü PSTN aracılığıyla erişilebilirler) ve sistemin istenmeyen bir arızasıdır. Hizmetin sürekliliğini sağlamak için CUCM’de, PSTN yoluyla şubeye alternatif bir yol sağlayan çağrı yönlendirme seçenekleri ve ayarları yapılandırılır:

  1. Çağrı yönlendirme tablosunda, bir PSTN ağ geçidi sağlamak için eklenmiş ikinci bir seçenek ve gerekli PSTN aranan rakamları sağlamak için uygun basamak manipülasyonu bulunur.
  2. Şube telefonuna ulaşmak için gereken tam PSTN numarasını belirtmek üzere her şube telefonunda Çağrı Yönlendirme Kaydı Yok (CFUR) seçeneği yapılandırılır.

Bu iki yapılandırma, uygun SRST yapılandırması ile birlikte, şube telefonlarının WAN arızası durumunda hem ana konuma ulaşmasını sağlar. WAN kurtarıldığında, şube telefonları SRST yönlendiricisinin kaydını siler, CUCM’ye yeniden kaydolur ve normal WAN tabanlı sinyalleme ve çağrı desenleri devam eder.

Call admission control (CAC) ile çağrı PSTN yönlendirme

CAC, eğer gerekli ek WAN bant genişliği eşzamanlı çağrılar için Hizmet Kalitesi (QoS) ile ayrılmış bant genişliğini aşarsa, IP çağrılarının bir WAN bağlantısı boyunca genişletilmesini önler,. Örneğin, G.729 codec kullanılarak en fazla on çağrı belirtilmişse, QoS yapılandırması bu on çağrıyı sunacak boyutta bir Öncelik Kuyruğu (LLQ) oluşturur. Ağ geçidine 11. çağrı gelirse, ek bant genişliği LLQ için giriş arabelleğini aşar ve 11 çağrının tümünden gelen paketler düşmeye başlar ve kabul edilemez hale gelir paket kaybı ve sonuçta 11 aramada ses kalitesinin bozulması meydana gelir.

Konuma dayalı CAC uygulandığında, CUCM belirli bir konuma kaç aramanın genişletildiğini izler ve her bir eşzamanlı arama için kullanılan bant genişliğini o konum için belirtilen bant genişliğinden çıkarır. Kalan bant genişliği, tek bir çağrı tarafından kullanılan miktardan daha az olduğunda (bu, çağrı için kullanılan codec bileşenine göre değişir, bu da Bölge ayarı tarafından tanımlanır), CAC’nin varsayılan davranışı çağrıyı bırakmaktır. Kullanıcılar yeniden sipariş tonu veya aramanın başarısız olduğunu belirten bir uyarı mesajı alır.

Ancak çoğu durumda, aramayı bırakmak istenmez ve aramayı PSTN üzerinden yeniden yönlendirmek için Otomatik Alternatif Yönlendirme (AAR) uygulanır. AAR sadece CAC tarafından tetiklenir; CAC çağrının WAN üzerinden uzatılmasını engellediğinde, CUCM arayan telefon için bir AAR Grubu yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol eder. Bir AAR Grubu yapılandırılırsa, çağrıyı tam bir PSTN Aranan Numara Bilgi Servisi (DNIS) ile yeniden denemek için hangi rakam manipülasyonunun gerektiğini belirtir. İşlem kullanıcı için şeffaftır (ancak WAN yerine PSTN kullanarak çağrı kalitesinde bir fark görmesi mümkündür). Çağrı PSTN üzerinde uzatılırsa, çağrı sinyali yolu ana ve şube konumlarındaki PSTN ağ geçitlerini içerir ve RTP ses akışları uygun PSTN aktarımına dönüştürülür.

Distributed Deployment Call Flow – Dağıtılmış -merkezi olmayan- Çağrı Akışı

Dağıtılmış bir dağıtımda, bir CUCM kümesi bir WAN üzerinden başka bir CUCM kümesi sinyali verir. Sinyal, arayan telefondan yerel CUCM’ye, ardından WAN üzerinden yerel CUCM’den uzak CUCM’ye, ardından uzak CUCM’den uzak (çağrılan) telefona akar. RTP ses akışları WAN üzerindeki her telefondan diğer telefona uzanır. Aşağıdaki şekilde, dağıtılmış çağrı akışı şemasını görebilirsiniz.

Mevcut sinyal protokolleri Kümeler Arası Devre (ICT), H.323 ve Oturum Başlatma Protokolü’nü (SIP) içerir. Her sitedeki CUCM kümeleri, Skinny Client Control Protocol (SCCP) veya SIP kullanarak yerel telefonlarını kontrol eder. Ağ geçidi denetleyicilerinin kullanımı büyük siteler için tam bir CUCM kümesi veya daha küçük siteler için bir CUCME ile binlerce siteye ölçeklenebilirlik sağlar. WAN hatası için PSTN yedeklemesi hiyerarşik bir arama planı kullanılarak gerçekleştirilir ve aramalar için WAN bant genişliği mevcut olmadığında ağ geçidi denetleyicisi CAC kullanılabilir.

Leave A Comment