Asterisk IVR oluşturmak

Bir şirketiniz var ve şirketiniz için bir sesli interaktif yanıt sistemi yani IVR oluşturmak istiyorsunuz. Amacınız 902125329522 arandığında satış için 1’e basınız destek için 2’ye basınız şeklinde bir IVR, yani sesli yanıt sistemi müşterileriniz karşılasın istiyorsunuz. Bunun için asteriskte extension.conf giderek aşağıdaki şekilde bir dial plan oluşturmamız gerekiyor.

Yukarıda ivr-1 adında bir context oluşturduk. Ve phones altında 800 adında bir extensionımız var.
exten =>800,1,Goto(ivr-1,s,1) ; 800 arandığında ivr-1 ile 1. satıra gidiyor. IVR-1 context’inde sıraysıyla answer, playback ve Waitextesion uygulamalarını oynatıyor. Yani telefon answer ile bağlanıyor,playback ile berlittiğiniz IVR’ı otnatıyor ve en son 5 saniye bekliyor cevap almak için.
Eğer 1’e basarsanız Queuee(test) yani destek departmannına gidiyor çaprı. 2’ye basarsanız Queue(bla) yani satış departmanına gidiyor.

exten => i,1,No0p(invalid)
same =>n,Playback(ivr_wrong_key)
same =>n,Goto(s,1)

Yukaruda eğer 1 ve 2 dışında, telefonda diğer herhangi bir tuşa basılırsa yanlış tuşa bastınız diye IVR okuyup en başa s,1 e gidip IVR tekrar okuyor.

exten => t,1,No0p(timeout)
same =>n,Hungup.

Bu satır ise, hatırlarsanız “waitextesion(5)” diyerek , 5 saniye bekleme süresi tanımlamıştık. Eğer 5 saniye içinde telefondan herhangi bir tuşa basılmazsa çağrının sonlanmasına sağlıyor.

Leave A Comment